Jämförande multicenterstudie ska leda till tydliga behandlings-rekommendationer

Sidan publicerades 31 januari 2019

Studien TRUST (TRIAL ON RADICAL UPFRONT SURGERY IN ADVANCED OVARIAN CANCER) handlar om att optimera den kirurgiska delen för patienter med avancerad äggstockscancer.

Berörda patienter lottas till att antingen opereras direkt innan kemoterapi eller att tre kurer kemoterapi ges först därefter opereras patienten och sedan ges ytterligare tre kurer kemoterapi.
Alla får kirurgi och lika mycket kemoterapi men ordningsföljden ändras.
Man undersöker överlevnaden i båda patientgrupper samt livskvalitén över tid hos de deltagande. Även operationskomplikationer redovisas i båda grupperna.

Krav på god kirurgi

I denna studie måste varje klinik som vill delta kvalificera sig kirurgiskt. Tidigare studier har försökt visa tydliga skillnader i dessa två behandlingsalternativ men varit inkonklusiva på grund av att det förekommit undermålig kirurgi och att vissa patienter varit sjukare än andra och fördelats ojämt i de två grupperna.
Genom att kliniker som önskat delta fått presentera sina anonymiserade operationsmaterial och patologibeskrivningar för två tidigare år samt att man krävt att 50% eller flera av behandlade patienter varit tumörfria efter kirurgi, har enbart de kliniker med god kirurgi fått delta.

Förhoppning om tydliga behandlingsrekommendationer

Studien utgår från Tyskland genom den gynonkologiska forsknings- och utvecklingsorganisationen AGO och avsikter är att 688 patienter skall randomiseras. Hittills har 631 patienter inkluderats och 20 internationella kliniker deltar. Studieansvarig organisation i Norden är NSGO (Nordic society of gynecologic oncology) och tre sjukhus ingår; Rikshospitalet I Köpenhamn, Skånes Universitetssjukhus i Lund och Karolinska Sjukhuset, Stockholm. De tre nordiska centra kom igång först i slutet av sommaren och har hittills randomiserat 24 patienter. Inom kort kommer studien att stängas för inklusion och sedan väntas resultaten in.

Päivi

- Vi hoppas att studien kan ge definitivt svar på hur kirurgin hos patienter med avancerad äggstockscancer skall bedrivas. Får vi klara resultat kan vi även formulera tydliga internationella behandlingsrekommendationer för patienternas bästa, säger överläkare och docent Päivi Kannisto, som är studieansvarig för Sverige.