Lungcancerpris till RCC Syds processledare

Sidan publicerades 5 december 2019

Svenska lungcancerpriset är ett årligt pris som ges ut av Lungcancerföreningen och går till en person som genomfört värdefulla insatser inom lungcancerområdet. I år gick priset till RCC Syds regionala patientprocessledare Maria Planck.

Maria PlanckSå här motiverar lungcancerfonden priset på sin Facebooksida:
”Maria Planck tilldelas 2019 års lungcancerstipendium för sina insatser för att skapa en bättre och mera patientfokuserad lungcancervård. Hon har visat på berömvärda insatser inom experimentell och klinisk cancerforskning med fokus på lungcancer. Maria Planck har en enastående stor arbetskapacitet, inte minst kan hennes insatser med arbetet för att skapa en nationell samverkan inom translationell lungcancerforskning uppmärksammas. Planck är en utomordentligt god föreläsare och har en ytterst god känsla för undervisningen i det praktiska vårdmötet. Maria Planck har de senaste åren alltmer utvecklats till en av de tongivande inom svensk lungcancerforskning.”

- Priset betyder något alldeles särskilt, just eftersom det kommer från Lungcancerföreningen. Engagemanget från patienter och anhöriga (ofta mitt uppe i sin egen sjukdom eller sorg) är något jag beundrar oerhört mycket. Att Lungcancerföreningen arbetar både för en ökad medvetenhet och kunskap kring sjukdomen och för att stötta lungcancerdrabbade innebär att de verkligen gör största möjliga skillnad för våra patienter. Något mer hedrande än ett pris från en sådan förening kan jag inte föreställa mig! Prispengarna är tänkta att användas till "förkovran inom lungcancerområdet", vilket nog kommer väl till pass i mitt fortsatta arbete med både lungcancerbehandling och forskning, där lungcancer numera utgör det område inom onkologin som utvecklas allra snabbast och där min forskargrupp sedan många år arbetar med att via molekylära analyser av blod- och tumörprover individualisera och förbättra omhändertagandet ytterligare, säger Maria Planck.