Tre månader med Min Vårdplan på 1177

Sidan publicerades 9 april 2019

Att ha tillgång till Min vårdplan på nätet gör kommunikationen mellan patienter och kontaktsjuksköterskor effektiv och flexibel. På Blekingesjukhuset började man använda Min vårdplan via 1177 för patienter med kolorektalcancer och prostatacancer i januari i år. Idag har man ett trettiotal patienter registrerade. Kontaktsjuksköterskorna Malin Jannesson och Monica Olsson berättar om sina erfarenheter hittills.

Malin Jannesson, Blekinge sjukhus- Det är viktigt att ha ett bra informationsutbyte med patienterna, inte bara för deras skull utan också för själva vården, säger Malin.

Ett nytt system 

Min Vårdplan på 1177 är nu tillgängligt för hela den svenska cancervården, men i Södra sjukvårdsregionen har ännu bara ett fåtal enheter börjat använda verktyget. Alla funktioner är ännu inte på plats och patientinformationen som ingår i vårdplanen är behöver ytterligare förfining. Men, att kunna ha en dialog via meddelandefunktionen som inte är beroende av telefontider eller sjukhusbesök är en fördel.

Monica Olsson, Blekinge sjukhus- Jag älskar meddelandefunktionen! Jag utbyter många frågor med patienterna, det är effektivt. Frågan kan ju ställas åt båda håll, och det är inte beroende av att vi båda har tid samtidigt. Jag tror att det är en tidsbesparing, säger Monica.

Att ha Min vårdplan tillgänglig digitalt gör att patienten alltid har uppdaterad information om sin diagnos och sina behandlingar.

- Vi kan se vad patienterna har läst, och ingen har läst allt men alla är inne och läser. De läser oftast om själva sjukdomen och behandlingen. Våra patienter är mellan 50 och 80 år och åldern verkar inte ha någon som helst inverkan på hur mycket eller lite de använder Min vårdplan på 1177, säger Monica Olsson.

Tid för inlärning

Min vårdplan innebär ingen dubbeldokumentation, det som skrivs in i patientens vårdplan ska sällan in i journalen och Min vårdplan är ingen journalhandling. Det är alltså inte något som tar extra tid från det dagliga arbetet, snarare är förhoppningen att Min vårdplan på 1177 kan spara tid med eftersom många frågor kan besvaras snabbt i systemet. Däremot är själva introduktionen av Min vårdplan något som kräver avsatt tid för inlärning. På Blekingesjukhuset har kontaktsjuksköterskorna suttit tillsammans med designern Lisbeth Olin för att tillsammans rigga systemet efter sjukhusets behov. Det har varit en framgångsfaktor, men Malin Jannesson upplever ändå att för tiden varit knapp.Monica Olsson, Lisbeth Olin och Malin Jannesson har arbetat med införseln av Min vårdplan på 1177

- Vi behöver mer tid! Kontaktsjuksköterskor behöver självklart vara tränade i Min vårdplan på 1177 innan vi börjar använda den tillsammans med patienterna. Vårt bekymmer är att vi inte hunnit sätta oss in i alla funktioner som det är nu. Jag hade också önskat mig att jag hade tid att sitta tillsammans med patienterna, men det finns tyvärr inte idag.

Följer vårdplanen hela vårdkedjan?

Hur Min vårdplan på 1177 används i framtiden är inte helt fastställt och Blekingesjukhuset ska utvärdera hur de själva upplever funktionen. En fråga som påverkar är att det fortfarande är oklart hur överlämning mellan regioner ska ske, eftersom vi inte vet vilka digitala lösningar regionerna kommer att använda.

– Det är önskvärt och viktigt att man arbetar i samma system eftersom många patienter flyttas mellan olika kliniker och regioner mellan diagnos, behandling och rehabilitering. Patientens vårdplan ska helst täcka hela kedjan, avslutar Monica.