Professor Lisa Rydén utses till verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd

Sidan publicerades 13 september 2018

Den 1 september tillträdde professor och överläkare i kirurgi Lisa Rydén som verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd. Lisa Rydén har främst arbetat med patienter med cancer de senaste 25 åren på såväl stora som små sjukhus och är den första kvinnliga professorn i kirurgi vid Lunds Universitet.

lisa_ryden

I sin roll som chef för RCC Syd är Lisa Rydén ansvarig för att förverkliga förslagen i den nationella cancerstrategin om att ta fram mål för att minska risken för att insjukna i cancer, förbättra omhändertagandet av patienter med cancer, förlänga överlevnaden och förbättra livskvaliteten efter diagnos. Likaså att minska regionala skillnader i insjuknande och överlevnad mellan befolkningsgrupper.

- Vi är väldigt glada över att knyta till oss en sådan erfaren och kunnig person som Lisa Rydén är. Vi inom RCC Syds styrelse tror att Lisa är helt rätt person att driva organisationens verksamhet framåt med fortsatt fokus på regional och nationell samordning för en jämlik cancervård med patienten i fokus, säger RCC Syds styrelseordförande Lars Almroth.

Lisa Rydéns forskning är fokuserad på bröstcancerpatienters prognos och nyttan av återfallsförebyggande behandling. Hon har även ägnat sig åt diagnostiska studier av lymfkörtelmetastaser och på senare år även patientens rehabiliteringsbehov och psykiska motståndskraft i samband med cancerdiagnos. Lisa kommer att fortsätta arbeta med sin egen forskargrupp på deltid och hoppas utveckla den kliniska forskningen inom RCCs uppdrag.

- Jag ser fram emot att fortsätta att utveckla RCC Syd som etablerats till ett självklart stöd för kunskapsstyrning och patientprocessarbete inom cancersjukvården i hela Södra Sjukvårdsregionen. Patientprocessarbetet kommer att utvecklas i samarbete med processledare och respektive förvaltningar. RCC Syd behöver utvärdera arbetet med de nationella vårdprogrammen och dess betydelse för kunskapsstyrning och jag kommer att verka för jämlik och ökad inklusion i kliniska studier och förbättrad patientmedverkan, säger Lisa Rydén.