Lena Luts ny cancersamordnare i Skåne

Sidan publicerades 13 september 2018

Sedan 1 september i år har Lena Luts rollen som cancersamordnare för Skåne, efter Johan Cosmo. Här berättar Lena kort om sig själv och sitt arbete.

Lena Luts- Jag heter Lena Luts, specialistläkare i patologi/cytologi. Jag har arbetat kliniskt i Region Skåne innan jag blev chef för patologin i Helsingborg 2008. När Labmedicin Skåne bildades som egen förvaltning 2009 blev jag chef för klinisk patologi i hela Skåne (Lund/Malmö/Helsingborg/Kristianstad) och där var jag i drygt sex år. Arbetade mycket med förbättringsarbeten inom verksamheten och introducerade den digitala bildhanteringen inom klinisk patologi i Skåne. Blev därefter verksamhetschef för närsjukvården i Trelleborg (förvaltning Sund) där jag verkade i knappt tre år. Sedan ett år tillbaka har jag en tjänst som medicinsk rådgivare på avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning och det är inom ramen för denna tjänst som jag har uppdraget som cancersamordnare på 50%.

Jag har en forskningsbakgrund och är disputerad prekliniskt på medicinsk cellforskning, inom det endokrina området där jag forskade på neuropeptider i parathyroidea i normala och patologiska tillstånd. Har även haft ett forskningssamarbete med kirurgen och onkologen inom bröstcancerområdet.

Utmaningar för cancervården

De stora utmaningarna inom cancersjukvården generellt, oavsett om det är nationellt eller regionalt, är att skapa en jämlik vård och att förbättra kompetensförsörjningen så att vi kan korta köerna inom cancersjukvården. Arbetet som RCC, regionalt och nationellt, har byggt upp har lagt en mycket bra grund för det fortsatta arbetet och det är väldigt viktigt att de fortsätter detta arbete och inte tappar fart nu när den nationella satsningen upphör efter 2018. Här är det då extra viktigt att samtliga landsting fortsätter satsa och samverka så att vi kan ytterligare utveckla och förbättra cancervården. Kunskapsstyrningen nationellt och regionalt är viktig och borgar även den för en jämlik vård. Kompetensförsörjningen tror jag är en av nycklarna till att förbättra cancervården och all annan vård. Vi måste skapa förutsättningar inom verksamheterna som möjliggör skapandet av en attraktiv arbetsmiljö med delaktiga medarbetare.

Viktigaste frågorna att ta tag i nu

De frågor som är extra viktiga för mig att ta tag i nu, förutom att sätta mig in i allt det arbete som redan är på gång, är att vara delaktig i framtagandet av en ny cancerplan för de kommande fyra åren som ska ligga till grund för vårt fortsatta arbete med cancersjukvården. För att skapa en jämlik vård i Skåne måste vi fortsatt utveckla vårt patientprocessarbete och här ser jag att min roll ligger i att utveckla samverkan mellan RCC Syd, förvaltningarna och avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning.

Foto: Region Skåne