Ny ordförande tror på utveckling av cancervården med ett patient- och närståendeperspektiv

Sidan publicerades 5 november 2018

Patient- och närståenderåd (PNR) ingår som ett självständigt råd i respektive RCC:s organisation. Råden ska bevaka patient- och närståendeperspektivet i cancervården och det arbete som bedrivs inom RCC. RCC Syds nya patient- och närståenderåd håller just nu på att formas. Intresset av att medverka har varit stort och ny ordförande, Didrik von Porat, är utsedd.

didrikDidrik är helsingborgare, pensionär sedan tre år och bärare av genetisk cancer samt färdigbehandlad tarmcancerpatient. Han är gift och har två vuxna döttrar som också är bärare av genetisk cancer.

Varför sökte du ordförandeskapet, Didrik?

- Jag har de två senaste åren varit patient- och närståenderepresentant i RCC Syds PNR.
Jag har deltagit i huvuddelen av våra möten men känt viss frustration över hur lite PNR lyckats åstadkomma när det gäller vårt viktiga uppdrag att utveckla cancervården med ett patient- och närståendeperspektiv. Min starka övertygelse är att rådet kan vara både ett bra bollplank för RCC Syd liksom en aktiv partner för regionens patientföreningar, men då krävs ett annat sätt att arbeta – i nära samarbete med regionens patientföreningar och tillsammans med RCC.

Didrik har en lång cancerrelaterad erfarenhet i form av patientrepresentant inom olika projekt, patientråd, föreningar och arbetsgrupper. Hur ser din tidigare erfarenhet ut?

- Från min yrkeskarriär har jag lång erfarenhet av att leda, samtidigt som jag under de senaste åren har fått en insikt i hur vården fungerar både ur ett eget patientperspektiv, liksom genom mitt deltagande i flera projekt inom Södra sjukvårdsregionen.

Christina Landegren är RCC Syds verksamhetsutvecklare med fokus på patientfrågor:

- Jag ser fram emot att möta RCC Syds nya PNR som tillsammans med Didrik kommer att ta nya tag för att stärka patientens ställning inom cancervården i södra sjukvårdsregionen. Intresset har varit stort att delta och jag har haft personlig kontakt med alla nominerade. I början av november är det dags för PNRs första möte med drygt 20 patient- och närståendeföreträdare vilket kommer att bli ett spännande och mycket viktigt arbete.