Patienter med lymfödem ska få samma förutsättningar och behandling

Sidan publicerades 13 april 2018

För att leva upp till intentionerna i vårdprogrammet för cancerrehabilitering och framtida kompetensförsörjning för södra sjukvårdsregionen har RCC Syd initierat ett samarbete med Karin Johansson, leg fysioterapeut och docent, som under 2018 kommer att ta fram förslag på en regional tillämpning för södra sjukvårdsregionen vid hantering och behandling av lymfödem.

karin jSyftet med arbetet är att beskriva patientprocessen vid lymfödem för att garantera ett jämlikt rehabiliteringsförlopp genom olika vårdnivåer och därmed ge samma förutsättningar för alla patienter med lymfödem gällande evidensbaserad diagnostik och behandling, samt hjälpmedelsförskrivning inom södra sjukvårdsregionen.

Lång erfarenhet

Karin Johansson har arbetat med cancerpatienter sedan 80-talet, först på kirurgiska kliniken och sedan på Lymfödemmottagningen som hon startade 1989. Samtidigt påbörjade hon också forskningsarbete och disputerade på armlymfödem efter bröstcancerbehandling 2002 och är nu docent på Institutionen för hälsovetenskaper, med en disputerad doktorand och två pågående. Forskningsarbetet är inriktat på tidig diagnos och behandling, fysisk träning, samt livskvalitet för lymfödempatienter.

Berätta mer om ditt uppdrag

- Kunskap inom ovan nämnde tre områden är mycket värdefull i mitt nya arbete med regional tillämpning av de rekommendationer som finns i vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Syftet med arbetet är att beskriva patientprocessen vid lymfödem för att garantera ett jämlikt rehabiliteringsförlopp genom olika vårdnivåer och därmed ge samma förutsättningar för alla lymfödempatienter gällande evidensbaserad diagnostik och behandling, samt hjälpmedelsförskrivning inom södra sjukvådsregionen. Uppdraget innefattar också utbildning/vidareutbildningsprogram för specialistvården, samt basutbildningsprogram för primärvården.

Vad ser du för utmaningar med uppdraget?

- Den största utmaningen är att patienter med lymfödem finns inom flera olika cancerpatientprocesser med delvis olika uppföljningstider och behandlingsförutsättningar. En annan utmaning är de stora olikheter, som finns i nuläget, i diagnostiken och behandlingen av olika lymfödemgrupper beroende på vilken cancerdiagnos som ligger bakom. Men svårigheter är till för att övervinnas och efter att nyligen haft inledande möte både med fysioterapeuternas cancerrehabiliteringsnätverk i södra sjukvårdsregionen och patientföreningen har jag goda förhoppningar om att arbetet ska gå framåt på ett konstruktivt sätt.