Tjock- och ändtarmscancer: screening kan rädda 80 liv per år

Sidan publicerades 20 september 2017

Rapport från Regionalt cancercentrum syd analyserar effekterna av och förutsättningarna för screening i södra sjukvårdsregionen.

Kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer) är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige med cirka 6300 nyinsjuknade årligen, varav närmare 1400 i södra sjukvårdsregionen. Överlevnaden är genomsnittligt cirka 60%, men starkt beroende av tumörens stadium. Om tumören upptäcks tidigt ökar chansen till över 90%. Genom att införa en screeningverksamhet i södra sjukvårdsregionen för personer mellan 50 och 74 år beräknas 80 dödsfall årligen kunna undvikas samt minska kostnaderna för vården. Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) arbetar nu för att ett screeningprogram införs och har i samarbete med Södra regionvårdsnämnden kartlagt förutsättningar och kostnader för södra sjukvårdsregionen.

Mef Nilbert, verksamhetschef RCC Syd:

- Det är en jämlikhetsfråga. Stockholm har erbjudit screening i 10 år. Nu ska inte människor i Sydsverige behöva vänta längre. Vi vet att tarmcancerscreening räddar liv. Vi vet att det kostar pengar de första 5 åren - sen blir det billigare att screena än att inte göra något. Vi vet också att vi kommer minska sjukdomsförekomsten - eftersom screening tar bort förstadier så blir det faktiskt färre fall. Medan tarmcancer minskar i flera länder ökar den i Sverige. Det är dags att agera.

Internationellt är kolorektalcancerscreening redan infört i de flesta höginkomstländer. EU rekommenderade redan 2003 screening, vilket samtliga medlemsländer utom Sverige infört - undantaget Stockholm och Gotland som har ett befolkningsprogram sedan 2008. Socialstyrelsen gav 2014 rekommendation om screening. RCC Syds rapport lyfter frågan till dagordningen.

Birger Pålsson, Regional patientprocessledare för kolorektal cancer vid RCC Syd, har tagit fram rapporten:

- Screening för tjock- och ändtarmscancer är grundligt vetenskapligt studerad sedan 1980-talet. Metoden ger dubbel effekt; nya cancerfall förebyggs genom att förstadier upptäcks och befintliga cancrar diagnostiseras tidigare. Tidig diagnos ger avsevärt bättre prognos och enklare behandling, bland annat slipper fler patienter strålning och cellgifter. Vården blir enklare och resurser frigörs till andra patienter samtidigt som terapikostnaderna minskar avsevärt. Förhoppningen är givetvis att så många kallade som möjligt antar erbjudandet.

RCC Syd rekommenderar i rapporten att södra sjukvårdsregionen inför ett screeningprogram med erbjudande om årligt test på avföring för mikroskopisk förekomst av blod, vilket kan vara tecken på cancer eller polyper, för åldersklasserna 50 – 74 år (motsvarande 533 000 individer). De som har blod i avföringen kallas till uppföljande koloskopi (slangkikarundersökning av tjock- och ändtarm). Programmet föreslås ha ett gradvis införande under 5 år, och efter 10 år har de besparingar som gjorts på grund av minskat vårdbehov överstigit kostnaderna för programmet. Efter en presentation för Södra regionvårdsnämnden i maj i år går nu RCC Syd vidare och kartlägger regionens tillgång till endoskopiutrustning och –personal.

Mef Nilbert avslutar:

- Jag är nöjd med rapporten. Den ger en bred, korrekt och uppdaterad bild över läget och sätter vinsterna av screening i perspektiv i relation till södra sjukvårdsregionen. Nu arbetar vi tillsammans mot ett införande.

Rapporten hittar du här