Tre frågor till Magdalena Andersson

Sidan publicerades 5 september 2017

Från och med 1 september 2017 arbetar Magdalena Andersson som verksamhetsutvecklare med ansvar för samordning av standardiserade vårdförlopp (SVF).

Magdalena Andersson

Yrke? 

Jag är sjuksköterska och har framförallt arbetat inom kommunal hälso- och sjukvård. Jag har bedrivit egen forskning och även arbetat mer övergripande och strategiskt som projektledare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och forsknings- och utvecklingsledare. Mycket arbete har handlat om kvalitet, patientsäkerhet och samverkan med patienten i fokus. Min doktorsavhandling handlade om äldre personers sista tid i livet och fortsatta forskning har primärt fokuserat på närstående, tillgång till vård samt samverkan mellan olika huvudmän. Med denna bakgrund och intresse så ser jag i min nya roll fram emot goda samarbeten med flera parter och utvecklingsarbeten där patienten är i fokus.

Vad tror du kommer att bli särskilt viktigt i din roll som ansvarig för de standardiserade vårdförloppen?

Jag tror att Regionalt cancercentrum syd nu kommer att kunna ta en ny roll inom de standardiserade vårdförloppen i södra sjukvårdsregionen. Landstingen och regionerna här har på ett bra sätt fått in och arbetat med vårdförloppen och behöver inte längre vårt stöd med det. RCC Syd kan nu istället fokusera på att analysera och beforska vårdförloppen och jag ser att vi kan belysa ämnen som primärvårdens roll, geografiska skillnader, vilka framgångsfaktorerna har varit eller vad som kan förbättras.

Vilken är den största utmaningen vad standardiserade vårdförlopp i södra sjukvårdsregionen just nu?

Att införa standardiserade vårdförlopp i hela landet har väl varit den största utmaningen med tanke på att vi har 21 landsting med ganska olika förutsättningar. Så jag tycker nog att man kan säga att införseln av SVF har varit en framgång, men det som är viktigt nu är att samla kunskap om läget så att vi kan se hur vi gör förloppen ännu bättre i vår region.