Processledare hyllad för sitt arbete med bröstcancersjuka

Sidan publicerades 24 oktober 2017

RCC Syds patientprocessledare för bröstcancer, Lena Myrskog, har fått Bröstcancerföreningarnas riksorganisations utmärkelse 2017 för ”sitt systematiska arbete med de bröstcancersjuka kvinnornas bästa för ögonen – och för att hon alltid finns tillgänglig för sina patienter”.

I motiveringen betonas också hennes skicklighet som bröstkirurg.

- Att få ett erkännande från patienterna är det finaste man kan få. Det är ju för deras skull jag arbetar och försöker få allt att fungera. Det känns extra roligt att man även kan bli uppmärksammad när man kommer från ett relativt litet sjukhus i en liten region, säger Lena.

Lena arbetar på Centrallasarettet i Växjö sedan tio år tillbaka och har varit RCC Syds patientprocessledare i flera år.

- Som processledare är det viktigt att patienterna får rätt vård i rätt tid. Det är viktigt att alla följer vårdprogram och medicinska riktlinjer, och vi måste även göra vad vi kan för att korta ledtider och skapa ett smart flöde. Redan vid första kontakten med sjukvården ska det finnas en planerad utredningsgång så att vi inte glömmer något och måste beställa undersökningar och liknande i efterhand, vilket förlänger patientens väntetid.

Lena brukar jämföra det med när man veckohandlar. Listan måste vara skriven efter hur affären är uppbyggd så man slipper gå tillbaka och hämta en vara när man nästan är vid kassan. I Växjö har de sett över flödet och försökt korta alla väntetider och även lagt mycket jobb på flaskhalsar. De har opererat extra och har i princip inga väntetider för cancer och när det gäller operationer som rör t.ex. rekonstruktioner och strumor finns enbart ca 10 patienter i kö.

Vid diagnos har de också modifierat utredningsgången vilket gör att då en kvinna med misstänkt cancer kommer till mammografiavdelningen så ringer röntgenläkaren efter bröstkirurg direkt och patienten får sin undersökning samma dag. Därefter bokas återbesök snarast efter nästkommande konferens.

- Om man ser till hela regionen försöker vi sprida goda exempel och ledtiderna har förbättrats på flera områden, avslutar Lena.

Foto: Bosse Johansson

Läs pressmeddelande från BRO