Nu får fler barncanceröverlevare möjlighet till uppföljning i vuxen ålder

Sidan publicerades 24 oktober 2017

Mer än dubbelt så många vuxna barncanceröverlevare som tidigare kommer att kunna följas upp vid Seneffektmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund från och med i höst.

seneffektmott

Detta tack vare utökade resurser till Verksamhetsområde Hematologi, onkologi och strålningsfysik samt Verksamhetsområde Barnmedicin.

Mottagningen kommer att kunna ta emot cirka 20 patienter i månaden jämfört med tidigare åtta patienter. I Södra sjukvårdsregionen finns idag 1 600 barncanceröverlevare och 500 av dessa har träffat läkare på Seneffektmottagningen i Lund sedan starten 1987. Tack vare utökningen kan mottagningen nu ta emot nya patienter samtidigt som kön för de som ännu inte gjort ett besök sakta kommer att betas av. På mottagningen finns en sjuksköterska och koordinator som är tillgänglig på halvtid för barncanceröverlevarna.

Bakgrund seneffektmottagningen

Sedan 1987 finns Sveriges första seneffektmottagning på Skånes universitetssjukhus i Lund. På mottagningen sker uppföljning av vuxna som haft cancer som barn. Runt två tredjedelar av barncanceröverlevarna har minst en komplikation efter sin sjukdom och dess behandling.  Rätt uppföljning i rätt tid kan begränsa komplikationerna för patienterna genom att de får möjlighet till specialistvård.