Vårdprogramhandläggare – en central funktion inom RCC

Sidan publicerades 28 mars 2017

De nationella vårdprogram som tas fram inom RCC ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Målet med de nationella vårdprogrammen är att de ska bidra till en jämlik och god vård till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk status.

Ett vårdprogram tas fram av en arbetsgrupp med regionala representanter och experter från olika discipliner, professioner och vårdnivåer för diagnosen/området som vårdprogrammet avser. Minst en patient/närståenderepresentant ingår också i arbetsgruppen. I varje vårdprogramgrupp ingår stödfunktioner från något av de sex regionala cancercentrumen. 

annika wwAnnika Wendt Wesén är leg. sjuksköterska med specialistutbildning i barnsjukvård. Hon har tidigare arbetat inom sjukvården och läkemedelsindustrin innan hon började på RCC Syd som verksamhetsutvecklare och vårdprogramhandläggare för 1 år sedan. 

Vad innebär din roll som VP-handläggare?

Till varje vårdprogramgrupp knyts ett regionalt cancercentrum som administrativ stödjande part där en utsedd vårdprogramhandläggare är ansvarig. Minst en vårdprogramhandläggare finns på varje RCC. Min roll som vårdprogramhandläggare innebär bland annat att göra upp en plan för arbetet tillsammans med arbetsgruppen, vara ett administrativt stöd, ansvara för att remisshanteringen sker på ett korrekt sätt och att medverka till nationell och regional spridning av vårdprogrammet. 

Utvärdering av de nationella vårdprogrammen

Nyligen utvärderades de nationella vårdprogrammen. Utvärderingen initierades av RCC i samverkan och har omfattat vårdprogram för fyra diagnoser: lymfom, prostata-, äggstocks- och sköldkörtelcancer. Resultatet av undersökningen visar att vårdprogrammen verkar användas och uppskattas av vårdpersonalen och fungerar som ett bra stöd i vårdens vardag. De används också i patientinformationen och när stafettläkare eller utländska läkare snabbt ska sätta sig in i de rutiner som gäller. Men framför allt bidrar de till att göra vården mer jämlik. 

Läs mer om utvärderingen här.