Välkomnar nya rutiner på vårdcentralen

Sidan publicerades 28 mars 2017

För Geir Tangen, distriktsläkare på privata Amadeusklinken i Halmstad, är SVF en avgörande förbättring inte minst för vårdcentralens arbete att strukturera i mängden av ospecifika symptom. Nya arbetssätt integreras i och förbättrar den dagliga verksamheten.

Geir Tangen– Det handlar mest om ökad tydlighet, konkretisering och ett medvetande om vilka kanaler som finns. Rutinerna i remitteringen jobbas in i ryggmärgen, säger Geir Tangen.

Bra information kan bli bättre

Geir Tangen uppskattar och betonar vikten av kontinuerlig och direkt information till vårdcentralen om SVF. Han ser också förbättringsområden.

– Det är bra att vårdutvecklarna kommer hit och informerar personligen och meddelar uppdateringar i takt med utvecklingen med nya diagnoser, med mera. Informationen om SVF bör också ges direkt till sjuksköterskorna. Ett annat förslag är en pappersversion av informationen som finns på webben. En del läkare och sjuksköterskor föredrar digitala källor, andra jobbar bättre med ett mer handfast kompendium.

Dialog och uppföljning

En följd av det snabbare vårdförloppet är att också information och besked till patienten kommer i snabbare takt och blir mer direkt.

– Reaktioner från patienterna på snabbt omhändertagande, snabb information och återkoppling har varit positiv så långt jag har kunnat följa upp. Men återkoppling till primärvården från utredande enhet är ett område som jag tycker kan förbättras både vad gäller patientens upplevelse och resultaten från den fortsatta utredningen.

Geir Tangen ser kontaktsjuksköterskan som en central roll såväl under som efter avslutad behandling. Han menar att det är en styrka att funktionen är knuten till specialistkliniken.

– Primärvården kan inte erbjuda all den nischade kunskap som samlas på specialistkliniken. Det är en komplex bild med exempelvis sena komplikationer efter genomgången behandling som är svåra att hantera på generalistnivå.

SVF ger resultat

Ett sätt att notera fördelarna med SVF är att alltmer sällan behöva uppleva sådant som hörde till vardagen förr – att patienter skickades fram och tillbaka mellan olika specialistdiscipliner och primärvården och kanske hade träffat sju-åtta läkare med olika besked innan pusslet var lagt.

– Nu finns en enighet. Samordningsarbetet kommer igång, specialister kommer in i bilden och rutiner finns klara för snabb bedömning med röntgen, vävnadsprov med mera. Det är en jätteförbättring, avslutar Geir Tangen.