Min vårdplan digitaliseras och testas under 2017

Sidan publicerades 13 juni 2017

I april i år blev patienter med cancer i Uppsala, Linköping, Norrköping och Jönköping de första som får möjligheten att använda en nationell, digital Min vårdplan (MVP) under en testperiod på 20 veckor. Utvärdering väntas i slutet av året.

Från och med april 2017 använder patienter och kontaktsjuksköterskor i Uppsala, Linköping, Norrköping och Jönköping den digitaliserade vårdplanen. I Uppsala omfattas patienter med tjocktarmscancer av försöket, i Linköping och Norrköping patienter med prostatacancer och i Jönköping patienter med bröstcancer. Testet kommer att pågå i 20 veckor, i slutet av 2017 presenteras en utvärdering av projektet. Förhoppningen är att en digital version av Min vårdplan ska öka användningen och delaktigheten.

- Min Vårdplan har inte fått det stora genomslaget som kontaktsjuksköterskan fått, det är mera spridda öar och det tror jag beror på att det är ett pappersdokument. Vi vill komma ifrån det och ha en digital version av Min vårdplan, säger Gunilla Gunnarsson, samordnare för cancerstrategin vid SKL.

Min Vårdplan cancer har funnits sedan 2009, när cancerstrategin kom. Den togs fram som en generisk mall och är idag ett pappersdokument som utformats på olika sätt i Sverige. Tanken är att alla patienter ska ha en egen vårdplan med tider för undersökningar och behandlingar, kontaktuppgifter med mera. Patienten ska vara delaktig i framtagningen av vårdplanen och den ska uppdateras under vårdprocessens gång.

Att vårdplanen digitaliseras innebär många fördelar för både patienterna och vården. Förutom att vårdplanen alltid är tillgänglig, säkerställer en digital version att både vårdgivare och patienten utgår från samma version eftersom Min vårdplan alltid innehåller den senaste, uppdaterade informationen. Patienten kan gå igenom sina bokningar, information om behandlingar i lugn och ro. Det blir lättare för patienten att vara mer delaktig i vården och vården blir mer tillgänglig för patienten.

På uppdrag av Regionala cancercentrum i samverkan har en arbetsgrupp under ett par års tid utvecklat den digitala versionen av MVP. Framtagningen har gjorts i samarbete med patienter. Utgångspunkten är att det är patientens plan och att han eller hon alltid ska ha tillgång till sin egen vårdplan via 1177.se.

Läs mer om Min vårdplan