Multidisciplinära konferensers nytta och potential undersöks

Sidan publicerades 27 januari 2017

Linn Rosell,verksamhetsutvecklare på Regionalt cancercentrum syd, svarar på tre snabba frågor om sin forskning om multidisciplinära konferenser (MDK). Linn är sedan hösten 2016 antagen som deltidsdoktorand vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Linn RosellVad forskar du om?

Multidisciplinära konferenser (MDK) är ett globalt etablerat arbetssätt inom cancervården som innefattar en återkommande och strukturerad bedömning av patienten utifrån olika diagnostiska och behandlingsrelaterade perspektiv. Genom samverkan mellan olika professioner får patienten en behandlingsrekommendation baserat på flera experters synpunkter. Vi kommer titta närmare på MDK, hur de bäst kan användas och vidareutvecklas.

Vilken förbättring för cancervården eller patienten hoppas du att din forskning kan leda till?

Värdet av MDK är inte vetenskapligt klarlagt och varierar troligtvis mellan olika cancerdiagnoser, det behöver undersökas. Vidare är MDK resurskrävande och detta behöver ställas i relation till förväntad patientnytta. Vi hoppas kunna tillföra ökad insikt gällande MDKs funktionalitet utifrån struktur-, resurs-, och kostnadseffektivitetsperspektiv samt bidra till ökad jämlik tillgång. Vidare kommer professionens och patienters perspektiv att undersökas i syfte att optimera MDK samt målet är att utveckla vetenskapligt underbyggda rekommendationer för utformning av MDK.

Var kan man läsa mer om din forskning?

Inledningsvis har en kartläggningsstudie genomförts under våren 2016 där ett 50-tal MDK inom cancervården i södra sjukvårdsregionen har identifierats. Rapporten finns att hämta här