Nyheter

Syd
Varierande resursförbrukning vid MDK

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) har i en studie undersökt resursanvändningen vid multidisciplinära terapikonferenser (MDK) i södra sjukvårdsregionen och hittat stora skillnader, vilket understryker vikten av att MDK-team utvärderar och optimerar sina arbetssätt.

Syd
Bättre livskvalitet för patienter med cancer i bäckenet

RCC Syd anordnar en andra nationell konferens om bieffekter och behandlingsmöjligheter