Årsrapport nationellt kvalitetsregister akut lymfatisk leukemi (ALL)

Sidan publicerades 26 april 2017

Årsrapport från nationellt kvalitetsregister för ALL diagnosåren 2007–2014 finns nu tillgänglig.

ALL är en ovanlig sjukdom med komplicerad behandling som sträcker sig över lång tid, ofta ett par år. Överlevnaden är starkt kopplad till ålder och yngre patienter har en bättre prognos. Behandlingsresultaten har förbättrats men medianöverlevnaden är fortfarande inte mer än tre år. Nya behandlingsalternativ under utprövning såsom antikroppar, cellterapi och små molekyler inger hopp om bättre möjligheter till effektivare behandling.

Årsrapporten finns på denna sida