AnnSofie Fyhr går i pension

Sidan publicerades 26 mars 2024

AnnSofie Fyhr går i pension i april och lämnar efter sig ett imponerande arbete - Det nationella regimbiblioteket för cancerläkemedel - det som började som ett uppdrag på AnnSofies bord och idag, drygt tio år senare, ger hela Sveriges cancervård tillgång till enhetliga och kvalitetssäkrade cytostatikaregimer och patientinformationer.

AnnSofie_Fyhr_webb.jpgAnnSofie läste till apotekare i Uppsala och arbetade sedan med läkemedelsutveckling och produktion på Astra i Södertälje. Men i slutet av 1980-talet flyttade hon till Skåne och Lund, och hamnade efter ett tag på sjukhusapoteket i Lund.

- Det blev 20 år där med främst tillverkning av sterila beredningar och cytostatika. Som ansvarig för cytostatikaberedningen såg jag hur mycket som kan bli fel i alla led, från ordination, via vår beredning och sist administration till patienten. Då väcktes mitt stora intresse för patientsäkerhet och den ständiga frågan: ”varför sker alla dessa fel och hur kan vi förhindra dem?” Här startade sedan min forskning vid avdelningen för Designvetenskaper på Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet. En kollega och vän lockade mig till Region Jönköping år 2011 för att jobba med det som lade grunden till Nationellt Regimbibliotek. Det var så det började

2016 anställdes AnnSofie vid RCC Syd. Uppdraget var en vidareutveckling av SKL-uppdraget (numera SKR) från 2011, att ta fram en nationell nomenklatur och ett standardiserat innehåll för cytostatikakurer, samlade i en nationell databas med möjlighet att exportera uppgifterna till de IT-stöd som används när cytostatika ordineras. Under sin tid på RCC Syd har AnnSofie även arbetat med och slutfört sin doktorsavhandling vid Lunds Tekniska Högskola. Det som idag är det Nationella regimbiblioteket för cancerläkemedel har tagit det bästa från de olika regionala regimbiblioteken som fanns tidigare, men man har också tydligt fått med sig kunskaper från AnnSofies forskning kring risker och fel vid cytostatikabehandling. Dessutom har det digitala formatet gjort att delar som till exempel patientinformation kunnat kopplas på.

- Mitt mål från start har varit att förbättra patientsäkerheten inom cytostatikaprocessen. Vi satte redan 2011 upp två mål utifrån uppdraget: Standardisera innehåll och nomenklatur för regimer. Underlätta utbyte av information mellan sjukhus, journalsystem och till patienter. Dessa mål gäller fortfarande, vilket jag tycker är framsynt.

- Jag vill också lyfta fram den framsynthet som fanns i Överenskommelsen mellan SKR och regeringen från 2018 som skrev: ”RCC ska i samverkan med patientföreträdare under 2018 utarbeta nationella patientinformationer kopplat till befintliga regimer.” Dessa har vi jobbat med och de är nu en del av Min vårdplan och finns översatta till engelska och arabiska.

I nationella regimbiblioteket finns idag cirka 750 fastställda regimer med tydliga och enhetliga beskrivningar av hur man doserar och kombinerar antitumorala läkemedel. Regimerna publiceras efter att de är granskade och fastställda av regimansvariga läkare från respektive nationell vårdprogramgrupp. Till de olika läkemedelsregimerna finns även patientinformationer med information och råd.  Det är en stor textsamling som kräver ett enormt arbete.  Regimbiblioteket har inom RCC länge varit ”AnnSofies baby” men den projektbabyn har växt sig stor under hennes vingar och nu är det en självklar verksamhet som inte är beroende av en person. Hon har byggt en stabil organisation för framtiden och det har krävt envishet, ihärdighet och tydlighet. AnnSofie berättar:

- Bäst har varit samarbetet med alla ute i vården, vår referensgrupp och lilla arbetsgrupp. Med ganska små resurser och fantastiska IT-utvecklare på RCC i Uppsala har arbetet flutit på bra. Självklart har det varit en del med- och motgångar. Svårast har varit att få granskare/fastställare av regimerna, och som utses av vårdprogramgrupperna, att förstå värdet av att jobba med regimerna och att de har haft möjlighet att göra det. Samtidigt har vi haft ett antal fantastiska fastställare som alltid varit snabba och positiva. Det är alltid svårt att föreställa sig hur det ska bli. Svårt att förutse den enorma explosionen av nya cancerläkemedel och därmed behov av nya regimer. Det är fantastiskt glädjande för alla de patienter som har nytta av de nya läkemedlen och för vårdpersonalen som jobbar med det.

- Det jag ser som vägen framåt är just utveckling, att fortsätta att ha direktkontakt med användarna så att nationella regimbiblioteket ständigt blir bättre och är fortsatt relevant. Det är viktigt med fortsatta utvärderingar för att veta att rätt saker görs och få idéer till fortsatt utveckling.

Och slutligen, vad har vi kollegor på RCC Syd lärt oss av AnnSofie? De som arbetat med AnnSofie vet att hon är envis, ihärdig och tydlig. AnnSofie har lärt oss om kvalitet i arbetet, om risker och riskhantering, och att ”less is more”. Det är oftast bäst att framföra det viktigaste tydligt och enkelt. AnnSofie kan jobba flera månader med en utredning och sedan få fram allt viktigt på två A4 sidor - när AnnSofie har skrivit något är det läsvärt och utan onödiga utsvävningar. Hon har både imponerat och inspirerat och vi på RCC Syd vill tacka AnnSofie för allt och samtidigt gratulera till en högst välförtjänt pension!

 

AnnSofie Fyhrs avhandling “Managing Chemotherapy risks. Learning from medication errors and developing a national knowledge source for chemotherapy regimens” (pdf, nytt fönster)