Cancervården en prioriterad fråga för sjukvårdsministern

Sidan publicerades 12 oktober 2023

Sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson med kollegor besökte Regionalt cancercentrum syd under onsdagen. Dagens schema hade fokus på RCCs roll i cancervården med djupdykning i områden som cancerrehabilitering, tillgänglighet inom cancervården, barncancerrehabilitering och aktiva överlämningar.

Medverkande vid besöket var även nationell cancersamordnare, cancersamordnarna från regionerna i Södra sjukvårdsregionen, Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör, förvaltningschefen för Skånes universitetssjukhus, direktören för Södra regionvårdsnämndens kansli, patient- och närståendeföreträdare och medarbetare från RCC Syd.

–Cancervården är en prioriterad fråga för den här regeringen. Jag är tacksam för att få möjlighet att komma till ett regionalt cancercentrum och ta del av goda och konkreta exempel inom bland annat de viktiga områdena cancerrehabilitering och övergången mellan barn- och vuxencancervård. Det är viktiga områden inom cancervården som vi tittar på under det pågående arbetet med att uppdatera den svenska cancerstrategin, säger sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson.

Bild på Acko Ankarberg

RCC kan stötta införandet av vårdprogram

Inom kort kommer ett uppdaterat vårdprogram för cancerrehabilitering. Under dagen lyftes vikten av att RCC kan ge stöd i implementeringen av detta. Vid lanseringen av vårdprogrammet kommer RCC förse regionerna med ett implementeringskit som ska underlätta införandet. Just nu pågår även ett lokalt arbete inom södra sjukvårdsregionen, där RCC bjudit in till workshops som leder till konkreta åtgärder med resultatet att fler patienter med cancer ska få rehabilitering även i primärvården.

–Vi är glada över att sjukvårdsministern valde att besöka oss på Regionalt cancercentrum syd under sitt besök i södra Sverige. Väldigt värdefullt att såväl patient- och närståendeföreträdare som representanter från samtliga regioner i Södra sjukvårdsregionen var representerade på mötet. Vi diskuterade flera av de frågor som vi arbetar med i både nationell samverkan och i Södra sjukvårdsregionen. Jag uppfattar att alla som deltog på dagens möte är överens om att ett välfungerande samarbete är avgörande för att statliga satsningar och nationella kunskapsstöd på cancerområdet ska omsättas i praktiken, säger Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef Regionalt cancercentrum syd.

 

På bild från vänster: Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef RCC Syd, Jessica Wihl medicinsk chef RCC Syd, Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare, Acko Ankarberg Johansson, sjukvårdsminister