Årets processledare 2023 utsedd

Sidan publicerades 24 maj 2023

Utmärkelsen ”Årets processledare 2023” i södra sjukvårdsregionen går till Fredrik Liedberg, regional patientprocessledare urologisk cancer samt överläkare Skånes universitetssjukhus.

Grattis Fredrik! Berätta kort om dig själv.

Fredrik liedberg-Jag fick min kliniska utbildning till urolog i Växjö, varefter jag med Lunda-osmos diffunderade söderut till Urologkliniken i Lund, där jag disputerade på en avhandling om blåscancer 2006. Sedan 2012 har jag förmånen att kombinera klinisk verksamhet som urolog med forskning och utbildning av läkarstudenter vid verksamhetsområde urologi på Sus i Malmö. Att ha mottagning, operera, vara med på MDK och träffa patienter varje vecka fyller vardagen med meningsfullt innehåll. 

Vad betyder processledarens roll i cancervården?

-Jag tänker att processledarens roll är att tillsammans med övriga urologer, kontaktsjuksköterskor, forskningssköterskor, onkologer, patologer, radiologer, nuklearmedicinare med flera i Södra sjukvårdsregionen, arbeta med och optimera urotelialcancerprocessen för patienterna i Södra sjukvårdsregionen. 

Vad hoppas du få mer tid för, eller möjlighet att utveckla härnäst i ditt arbete?

-I närtid hoppas jag att vi kan implementera molekylär klassning i handläggningen av blåscancerpatienter i Södra sjukvårdsregionen, utifrån den RNA-sekvensering i realtid som pågått i regionen sedan 2019 (UROSCANSEQ).

Motivering

Fredrik Liedberg har under många år idogt arbetat för att utveckla patientprocessen för urotelial cancer inom RCC Syd. Som ordförande i vårdprogramgruppen för urinblåsecancer har han lett utvecklingen av det nationella vårdprogrammet och som regional patientprocessledare stöttat implementeringen av vårdprogrammet via nätverket av lokala patientprocessledare. Detta nätverk har Fredrik också använt för att driva sjukvårdsregionala prospektiva forskningsstudier och biobanksprojekt, som resulterat i världsunika material. Genom att ordna GPC-utbildning i samband med regionalt processmöte har Fredrik ökat möjligheten för de lokala processteamen att delta i forskningssamarbeten. Fredrik har drivit kompetenshöjande utbildningsprojekt för kirurgkolleger i kirurgisk teknik, något som resulterat i förbättrade resultat vid TURB i Södra sjukvårdsregionen.

Fredrik har en unik förmåga att förena stort engagemang för klinik, forskning och utbildning med en djup kompetens inom såväl kirurgisk teknik som molekylärdiagnosik och kvalitetsregister, samt en förmåga att omsätta forskningsresultat i klinisk praxis. Allt detta kontinuerligt med patienten i fokus.

 

Fotograf: Björn Martinsson