Årets kontaktsjuksköterskor finns i Blekinge

Sidan publicerades 24 maj 2023

Irene Karlsson och Monica Olsson vid Blekingesjukhuset är årets kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen. Under mer än ett decennium har de förbättrat cancervården och arbetat med att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen. De har bland annat infört användningen av Distresstermometern och Hälsoskattningen och de har också deltagit aktivt i utvecklingen av digitala plattformar som Min vård på Patientbesked.se och 1177.

Närhet till patient och närstående

Irenes och Monicas innovativa arbetssätt och initiativ har bidragit till en bättre och mer personcentrerad vård för patienterna. De sätter patienten främst och utvecklar ständigt samarbetet mellan de olika kompetenser som omger patienten. Monica och Irene är alltid med vid alla läkarbesök som kolorektalcancerpatienter kommer till. De är även aktiva i det lokala processarbetet och har varit drivande i att skapa förbokade tider på röntgen. 

Irene Karlsson Monica Olsson.jpg

De tar också kontakt med strålbehandlingsavdelningen och onkologmottagningen för att informera patienterna om tidpunkten för besöken där. Att ha kunskap om varje patients vårdprocess och att se till att patienten alltid är informerad och känner sig inkluderad är centralt för att vården ska bli bra. Monica säger:

- I vår roll är det oerhört viktigt att få patienten att känna sig trygg och patienten får den information just hen vill ha. Vi arbetar mycket med att lyssna av och känna in varje patients individuella behov och utgå från dem för att få till en god kontakt och bra kommunikation. Om vi lyckas med det blir det lättare att nå fram med den information vi har och samtidigt göra både patienten och hens närstående delaktiga i processen.

Samarbete och förståelse viktigt

Irene och Monica har löpande kontakt med hela teamet kring patienten, som till exempel dietister, operationsplanerare, stomiterapeuter och kirurger. De deltar aktivt på samtliga MDK (multidisciplinära konferenser) för kolorektalcancerpatienterna och bidrar med kompletterande information. Dessutom har de utvecklat en sköterskeledd uppföljningsmottagning av patienter som opererats för kolorektal cancer där upprepade rehabiliteringsbedömningar ingår, och de remitterar till Cancerrehabteamet när de behoven finns. Att samarbeta mellan yrkeskategorierna och att samtidigt ha ledningens förståelse för kontaktsjuksköterskans roll ser de som absolut nödvändigt för att deras arbete ska fungera bra. Men ibland räcker inte tiden till allt. Irene säger:

- I vårt arbete har vi nära kontakt med patienten, och vi tar oss tid för att se varje persons individuella behov och sedan förmedla information med och kontakt till rätt instans. Men när det gäller cancerrehabiliteringen känner jag att jag inte hinner med så mycket som jag skulle önska. Vi kontaktsjuksköterskor skulle behöva utökad tjänstgöring, mer tid för ett optimalt arbete med rehab. Det är något jag hoppas på.

Monica håller med och tillägger:

- Ja det är en utmaning att bibehålla vårt arbetssätt som vi lagt stor kraft på att utveckla. När det råder brist på vårdpersonal blir det allt svårare att till exempel hålla ledtider, kunna ge datum till behandling eller operation och det i sin tur kräver mer arbete från vår sida med koordinera patientens vårdprocess. Det är tufft ibland men vi gör så gott vi kan för att lösa det.

Engagemang och utveckling i fokus

På frågan vad som driver dem i yrkesrollen är svaret samstämmigt: engagemanget de lägger ner uppskattas och de ser att det gör nytta. Patienterna, kirurgerna och resten av teamet samt ledningen värdesätter deras arbetssätt och de ges utrymme att vidareutveckla kontaktsjuksköterskefunktionen.  I nomineringen som kollegorna skickade in står det att ”deras långa kliniska erfarenhet, djupa medicinska kunnande och empati gör dem till nyckelpersoner i kolorektalcancerprocessen på Blekingesjukhuset. De har utvecklat och förbättrat cancervården genom att arbeta med patienter på ett personligt sätt, genom att ta sig tid att lyssna och ge stöd och kompletterande information. Deras arbete har bidragit till en mer holistisk och patientcentrerad vård för kolorektalcancerpatienter.”

Vi tackar Irene Karlsson och Monica Olsson för deras fantastiska arbete och för att deras kunskap och engagemang kommer så många till glädje.