Ny processledare för prevention

Sidan publicerades 14 april 2023

Cancer kan drabba vem som helst, även den som lever hälsosamt. Forskning tyder dock på att cirka 30 procent av all cancer kan förebyggas. Därför är förebyggande insatser mycket viktiga för att motverka prognosen om en kraftig ökning av antalet cancerfall.

Klara Nypelius Standley är RCC Syds nya patientprocessledare inom prevention.

Berätta lite om din bakgrund och erfarenhet, Klara.

Klara Nypelius Standley- Jag är dietist i grunden och har de senaste åren arbetat på onkologen i Malmö. Innan dess har jag varit på olika ställen både inom specialistvården, primärvården och även Regionservice. Men när jag började på Cancerrehabiliteringsmottagningen på onkologen kände jag att jag hade hittat rätt. Ungefär samtidigt som jag började där engagerade jag mig också i ett projekt som Dietisternas riksförbund hade om mat och cancer med preventionsfokus där vi framförallt jobbade med att sprida WCRFs (World Cancer Research Fund) rekommendationer för att förebygga cancer. Tidigare har jag också arbetat inom Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention i Skåne (ingår numera i enheten för kunskapsstyrning) där vi bland annat jobbade med utbildningar till vårdpersonal.

Hur ser du på din roll som regional patientprocessledare för prevention?

- Uppdraget inom prevention är väldigt varierande, det innefattar ju hela spannet från att sprida information till allmänheten om hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken att drabbas av cancer, till att jobba med regionerna och vårdpersonalen inom cancervården för att patienterna som redan drabbats ska få tillgång till relevanta råd och stöd för att förändra sina vanor vid behov. Mycket av arbetet utgår ifrån den nationella arbetsgruppen och jag ser fram emot att sätta mig in mer i det regionala arbetet som görs. Levnadsvanor och det förebyggande arbetet har alltid legat mig varmt om hjärtat och det känns jätteroligt att kunna jobba med det på en strategisk nivå igen.

Vilka förhoppningar och utmaningar ser du inom ditt arbetsområde under den närmsta framtiden?

Jag har träffat enormt många frustrerade patienter som fått svaret ”Lev som vanligt” när de efterfrågat råd om vad de själva kan göra för att må så bra som möjligt. Min förhoppning är att patienter ska få slippa höra det och istället faktiskt få möjlighet att ha ett individanpassat samtal om sin hälsa. Det handlar inte om att vårdpersonalen ska komma med pekpinnar om vad man får eller inte får göra utan att patienterna har rätt till saklig information om hur levnadsvanor kan påverka måendet och hälsan. Det kräver både tid och kunskap hos vårdpersonalen och man behöver ha tydliga rutiner inom verksamheterna för att möjliggöra dessa samtal.

Överlag uppmärksammas vikten av det förebyggande arbetet mer och mer, särskilt i relation till cancerutvecklingen vilket i grunden är väldigt positivt. Utmaningen är att man också behöver förstå att vi inte kan lägga allt ansvar på individen utan att det också krävs strukturella förändringar på samhällsnivå för att underlätta för människor att göra hälsosamma val.