Biobanksprover för forskning

Sidan publicerades 3 november 2022

RCC Syd administrerar idag åtta provsamlingar inom olika cancerdiagnoser. Nu finns detaljerad information på cancercentrum.se om omfattningen av dessa samlingar, samt instruktioner om hur ansökan om uttag kan göras. Syftet är att underlätta för och uppmuntra till forskning på proverna i biobankerna.

klinisk forskning.jpgI en biobank förvaras vävnad och blod från patienter. Vad gäller cancer kan sparad tumörvävnad och blod tillsammans med kliniska uppföljningsdata bli mycket viktiga verktyg för exempelvis utveckling av ny behandling eller val av behandling för en enskild patient. Biobanksproven gör det möjligt att se exakt vilken typ av cancer det handlar om, vilket i sin tur möjliggör att en så träffsäker behandling som möjligt kan sättas in. Unika läkemedel kan tas fram för att exakt matcha resultaten från patienters prover, så kallad precisionsmedicin.

Viktigt underlag för forskning

För forskningen är det viktigt att kunna följa utvecklingen under en längre tid, till exempel för vilken samlad effekt en behandling har på en särskild cancertyp. Biobanken blir därmed mer värdefull ju större andel av patientproverna som finns med och ju längre uppföljningsdata som finns tillgängligt. Det är därför viktigt med ett långsiktigt och systematiskt arbete när det gäller biobanksprover inom cancerområdet.

Åtta provsamlingar

RCC Syd administrerar för närvarande provsamlingar för urotelial cancer, lungcancer, lymfom, sarkom, gynekologisk cancer, tjock- och ändtarmscancer, bröstcancer och malignt melanom. Förhoppnigen är fler samlingar ska ingå i framtiden. Provsamlingarna är av olika storlek och omfattar patientprover från varierande antal sjukhus i södra sjukvårdsregionen. På cancentrum.se finns för varje provsamling information om hur proverna samlats in, var de tagits samt hur många patienter proverna kommer från. Kontaktinformation för varje provsamling finns också. Detaljerna uppdateras årligen för att hålla informationen så relevant som möjligt.

Vägledning för sökande

Att ansöka om uttag från biobankerna kan vara mer eller mindre komplicerat beroende på till exempel vem som ansöker, om personuppgifter efterfrågas eller huruvida det finns en etikansökan som täcker det önskade uttaget. Därför finns nu instruktioner och blanketter till hjälp för sökande, det finns även länkar till andra sidor som kan vara vägledande för den som söker.

Information om provsamlingar som administreras av RCC Syd