Nationell samling kring funktionella besvär efter cancer i bäckenet

Sidan publicerades 1 september 2016

I höst arrangeras det första nationella mötet om funktionella besvär efter cancer i bäckenet. Mötet tar plats i Malmö 6-7 oktober och är ett samarrangemang mellan Svensk förening för kolorektalkirurgi och Regionalt cancercentrum syd.
Björn Ohlsson, kirurg vid Blekingessjukhuset och medicinsk rådgivare vid RCC Syd och en av arrangörerna, berättar om mötet.

Björn OhlssonViktigt ämne med fragmenterad kunskap

- Det finns en hel del problem som en patient kan drabbas av efter behandlad bäckencancer och rehabiliteringen kan handla om allt från sexuell dysfunktion, tarmproblem, urinläckage, hormonell dysfunktion, infertilitet och bäckensmärta. Det är ganska spridda kunskapsområden.

Jag är själv erfaren tarmkirurg men har nyligen insett luckorna i mina egna kunskaper. Vi känner ofta inte till allt patienten behöver hjälp med, av olika anledningar berättar patienten inte alltid självmant. Därför är det viktigt att vi dels i större grad börjar efterfråga vilka besvär man har och dels att vi därefter ser till att ha kunskap om hur och var de bäst får hjälp med dessa. Rektalpatienter som ofta drabbas av impotens efter strålbehandling och kirurgi får inte samma hjälp som t ex prostatacancerpatienter.

Kartläggning och nätverk behövs - både regionalt och nationellt

- Vi vill därför i oktober samla alla yrkeskategorier som möter patienter som behandlas eller behandlats för bäckencancer – undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, uroterapeuter m fl. Idag finns inget vårdprogram som riktas specifikt till bäckencancerrehabilitering, och det är kanske inte säkert att det behövs. Men, det är viktigt att vi kartlägger och samlar spetskompetenserna som finns och att vi får till nätverken och samarbeten som kan föra rehabiliteringsarbetet framåt. Alla regioner och landsting tjänar på detta och det nationella perspektivet är också viktigt. Det finns forskning som behöver spridas och erfarenheter som behöver delas mellan oss alla.

Nationellt möte med multidisciplinärt kunskapsutbyte

- De senaste åren har stora framsteg gjorts vad gäller tumörbehandling men rehabiliteringen har inte utvecklats på samma sätt. Vi hoppas därför att intresset för mötet är stort och att vi tillsammans kan påverka utvecklingen. Mötets fakultet består av nationella och internationella experter inom sina områden, till exempel gynonkologi, stomiterapi, urologi, kirurgi. Mötet kommer att belysa olika aspekter och stimulera till kunskapsutbyte mellan deltagarna. Vi hoppas på ett givande, upplysande och nätverksbyggande tillfälle och att mötet blir en del i kunskapssatsningen på denna patientgrupp.

Mer om mötet och hur du anmäler dig hittar du här