RCC Syd i kunskapssatsning på rehabilitering efter cancer i bäckenet

Sidan publicerades 6 oktober 2016

Patienter som behandlats för olika cancerformer i bäckenet ska få bättre möjligheter till god livskvalitet och jämlik eftervård.

Varje år behandlas över 2000 patienter i södra sjukvårdsregionen för någon form av cancer i bäckenet. Biverkningarna efter cancerbehandlingen kan vara svåra och omfattande och starkt begränsa personernas fortsatta livskvalitet. Rehabiliteringsmöjligheterna är idag inte lika för alla patienter, delvis på grund av fragmenterad kunskap i vården. Regionala cancercentrum (RCC) arbetar nu både nationellt och regionalt för att utveckla rehabiliteringsarbetet för personer som behandlas för olika cancerformer i bäckenet.

När vården blir allt bättre på att bota avancerad cancersjukdom behöver vi parallellt utveckla omhändertagandet av de konsekvenser behandlingen får och hjälpa patienten med rehabilitering till en, ibland, ny livssituation. Patienter som behandlas för cancer i bäckenet kan till exempel ha diagnoser som olika former av gynekologisk cancer, tarmcancer och urologisk cancer. Dessa sjukdomar drabbar inte bara den äldre delen av befolkningen utan även många fertila, arbetsföra kvinnor och män. Biverkningar som är relativt vanliga för denna patientgrupp är inkontinens från tarm och blåsa, svårigheter att tömma tarm och blåsa, lymfödem, infertilitet, sexuell dysfunktion, till exempel erektions- eller lubrikationsbekymmer, påverkan på lust, njutning och självbild. Besvären kan påverka livskvalitén negativt, men även påverka sociala relationer och arbetsförmåga kan drabbas. Rehabilitering finns idag, men den är fragmenterad och kunskapen om var expertisen finns är ibland dålig inom vården vilket gör att alla patienter inte får samma stöd eller ibland ens likvärdig information. Olika kompetenser finns tillgängliga beroende på var man behandlats, även om själva bieffekterna är desamma.

I en överenskommelse mellan staten och SKL har man beslutat om en särskild satsning för att utveckla och främja kunskapsuppbyggnad kring omhändertagandet av bäckenkomplikationer och bäckenrehabilitering. 2016 arbetar därför RCC med frågan och en av satsningarna är en nationell konferens i Malmö 6-7 oktober i samarbete med Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi. Samlad expertis kommer att samlas för att dela med sig av kunskap, diskutera och nätverka. RCC Syd tar även fram ett utbildningsprogram som under 2017 planeras turnera runt till de enheter som behandlar patienter med bäckencancer. Vi kommer även att uppmärksamma ämnet i en artikelserie.

Läs också

Christine Bornlid fick svåra problem efter sin cancerbehandling

Marie-Louise Lydrup, överläkare på kirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, berättar varför det behövs en satsning på rehabilitering efter cancer i bäckenet

RCC Syd arrangerar det första nationella mötet kring rehabilitering efter cancer i bäckenet

Nätverk i södra sjukvårdsregionen arbetar för cancerpatienters sexuella hälsa