Tydlighet skapar tillit - patientens perspektiv i cancervården

Sidan publicerades 23 november 2016

Standardiserade vårdförlopp (SVF) blir praktisk verklighet för allt fler cancerdiagnoser. Det innebär nya sätt att arbeta och kommunicera med patienten. En internationell studie undersöker hur patienter upplever tiden i cancervården och resultaten visar att hastighet inte är ett problem så länge kommunikationen fungerar bra.

Marlene Malmström

Värdeskapande tid

Hur kan man använda patientens perspektiv för att förbättra hälso- och sjukvården? Marlene Malmström, verksamhetsutvecklare vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Palliativt utvecklingscentrum och Lunds universitet, berättar om sina preliminära resultat från en internationell studie inom lung- och kolorektalcancer.

Studien bygger vidare på tidigare internationella jämförande studier där Sverige hävdar sig väl när det gäller överlevnad jämfört med till exempel Danmark och England. Syftet med studien är att undersöka om skillnader mellan länder kan förstås eller förklaras med hjälp av patienternas upplevelser.

En av de delar som Marlene Malmström arbetar med i projektet är patienternas upplevelser av tid. Resultaten hon sett ligger i linje med syftet hos SVF att korta ner väntetiden från misstanke om cancersjukdom till påbörjad behandling – och patienternas beskrivningar av sina upplevelser visar sig vara likartade mellan länderna.

– Debatten har ibland gjort gällande att processerna går för fort, att patienten inte hinner med och beskriver sin situation som att hamna i en storm och liknande. Men studiens intervjuer visar istället att man tycker det känns bra att bli omhändertagen snabbt, att bli tagen på allvar och snabbt få den vård man behöver, säger Marlene Malmström.

Informera mera

En nyckel till framgång är kommunikation. Om allt går fort och patienten vet varför, så upplevs snabbheten som något positivt. Motsvarande gäller om patienten måste vänta. Om man vet varför det dröjer så blir tiden ett mindre problem. Det handlar om att skapa tillit så att patienten känner sig trygg med processen oavsett om tiden känns lång eller kort.

– Ingenting pekar på att det kan bli för mycket information, men den ska vara tydlig, konkret och ärlig – som vad väntar jag på och varför, vem kommer att informera mig nästa gång och när kommer informationen, säger Marlene Malmström.

Studien ingår i ett internationellt projekt i Sverige, Danmark och England. Cirka 160 patienter deltar i studien, som pågår från januari 2015 till och med december 2016.