Socialstyrelsens lägesrapport för SVF 2016

Sidan publicerades 30 november 2016

Arbetet med de standardiserade vårdförloppen (SVF) har enligt Socialstyrelsen goda förutsättningar att bidra till en mer integrerad och sammanhållen cancervård.

I rapporten nämns att väntetiderna tycks ha kortats och att majoriteten av patienterna är nöjda med de korta utredningstiderna. Koordinatorerna lyfts som nyckelfaktorer för att satsningen på kortare tider lyckas.

Bland de utmaningar man ser nämns det stora ansvar som vilar på läkare i primärvården att tidigt upptäcka symtom och svårigheten för de vårdcentraler som använder hyrläkare och stafettläkare att inkludera dessa i processarbetet. Vidare är det framöver viktigt att det finns utrymme för lärande och lokala anpassningar för att de nya arbetssätten ska integreras och långsiktigt fungera i verksamheten. Fokus på kvalitet och samarbete är avgörande för att satsningen på SVF fortsatt ska bidra till kortare väntetider samt delaktiga och nöjda patienter.

Läs Socialstyrelsens rapport här