Stefan Rydén lämnar sina uppdrag på RCC Syd

Sidan publicerades 30 mars 2016

Efter 43 år inom svensk sjukvård går Stefan Rydén i pension, åtminstone nästan. Arbetet med nivåstruktureringen släpper han inte riktigt än, men Stefan lämnar sina uppdrag på RCC Syd. Vi har gjort en liten sammanställning för att visa vår tacksamhet över det enorma engagemang och fantastiska insatser Stefan bidragit med i vården, och för att vi har haft förmånen att ha honom som kollega.

Stefan Rydén1973 började Stefan arbeta som AT-läkare på Helsingborgs lasarett.

- Under en period gjorde jag precis så som man idag säger att man absolut inte ska, nämligen att jag testade på all möjlig sorts kirurgi. Det är kanske inget jag förespråkar nu, men jag tror att det också bidrog till att uppmuntra nyfikenheten, viljan att lära sig mer och bli bättre.

Han profilerade sig mot cancerkirurgi och började forska. Det var i Helsingborg som Stefan under ledning av Olle Wiklander började arbetet med det som idag kallas kunskapsstyrning. Då handlade det om jämlik bröstcancervård i regionen med utformning av vårdprogram, forskning och införandet av så kallade bröstsköterskor, vilka idag kan jämföras med kontaktsjuksköterskor.

- Jag tror att det var där mitt intresse för vårdutveckling startade. Jag såg värdet i att få ihop alla delarna av vården för att kunna erbjuda hög kvalitet: patientsamverkan, forskning, vårdprogram – allt spelar en viktig roll, allt behövs.

Nya vägar, nya kunskaper

På 1980-talet började Stefan arbeta på kirurgen i Lund.

- Jag minns det som en mycket spännande tid, en tid med många möjligheter. Kliniken var i framkant. Man hade stort fokus på forskning och internationellt utbyte och det var en tid av idéer och framsteg. En viktig händelse var bildandet av EBCTCG (the Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group) på Heathrows flygplats 1984. Det var startskottet för metaanalyser i bröstcancerforskningen, något som sedan dess gett oss kunskap och påverkat hur vi bedriver bröstcancervården. Vi tog med de kunskaperna hem, på åttiotalet engagerade jag mig i uppbyggnaden av mammografiscreening i dåvarande Malmöhus län och såg vilka fantastiska bidrag de svenska mammografistudierna gav vården.

Stefan Rydén var bröstcancerkirurg i en tid då man uppmuntrades att gå utanför sitt expertområde och bredda sina kunskaper.

- Jag fattade till exempel intresse för kommunikation och började forska på hur tillgången till patientinformation påverkade utfallet inom bröstcancerkirurgi. Jag hittade stora samband: bra information föregick oftast ett gott utfall.

- Jag blev också intresserad av svåra samtal med patienter och så kallade brytpunktssamtal, det vill säga när man lämnar besked om att behandlingen avbryts, att inget längre kan göras för att bota patienten. Det är ingen lätt uppgift för en läkare men om det görs rätt är det av oerhörd betydelse för patientens fortsatta välmående. Och jag har ofta suttit i samtal där patienten har tyckt att det är skönt att behandlingen äntligen avbryts. Kommunikation är viktigt.

Förbättringsarbete inom cancervården

Så småningom lämnade Stefan det kliniska arbetet och inriktade sig alltmer på organisationsfrågor och medicinsk rådgivning och det är kanske så vi bäst känner honom idag. Hur ska "regionen organisera sin cancervård", och "hur ska cancervården i Sverige göras mer effektiv och jämlik" är frågor som sysselsatt Stefan Rydén de senaste åren, inte minst i det stora arbete som nivåstruktureringen innebär. De frågorna kommer Stefan att fortsätta driva och även om han nu lämnar RCC Syd kommer han framöver finnas med oss i nivåstruktureringsarbetet, fast på ett nationellt plan. Vilket råd lämnar han då oss som blir kvar på kontoret i Lund?

- Jag tror att det viktigaste är att låta sig drivas av nyfikenhet, att hela tiden leta efter bättre sätt att lösa uppgifter på. Om man är nyfiken, och använder sin nyfikenhet i arbetet kan man göra stor skillnad.

Med de orden tackar vi på RCC Syd för de fina år du, Stefan, gett oss, tack för den värme, vänlighet och alla goda råd du delat med dig!