Hur arbetar man med Min Vårdplan inom kolorektalprocessen i Blekinge?

Sidan publicerades 31 mars 2016

Monica Olsson, kontaktsjuksköterska för kolorektal cancer, svarar på våra frågor om Min Vårdplan.

Monica OlssonDu var med på Onkologidagarna och den nationella konferensen för kontaktsjuksköterskor – vad pratade du om där?

- Jag berättade om hur vi arbetar med Min Vårdplan inom kolorektalprocessen i Blekinge rent praktiskt men även lite om hur vi utarbetat vårdplanen samt vad patienter/närstående tycker om den.

Vad kul att du och ert arbete har blivit ett av de goda exempel som kontaktsjuksköterskorna får information om! Hur ser er version av Min vårdplan ut?

- Det är en ringpärm i A5-format. Vi tycker det är viktigt att den inte är för stor för att den ska vara lätt att ta med sig vid besöken.

- Den innehåller:

  • Kontaktuppgifter till berörd personal som t ex kontaktsjuksköterska, kurator och stomiterapeut.
  • Planering vidare - med förbokade tider för röntgen, återbesök, behandling med mera
  • Information om sjukdomen.
  • En broschyr där vi samlat information om t ex förtroendenämnden, resevillkor, avgifter, vårdgaranti, patientens rättigheter m.m.
  • Länktips
  • Öppettider vid provtagningscentral och för EKG-tagning.
  • Sedan har vi ett urval av blanketter vi sätter in beroende på individuella behov. Det kan vara t ex kostråd, tobaksavvänjning, kontaktuppgifter till strålbehandlingsavdelning och onkologmottagning.

Om man tar det från början – hur startade ert arbete med att ta fram Min vårdplan för kolorektalcancerpatienter i region syd?

- Grunden till pärmen utarbetade jag tillsammans med två kolleger som arbetar med andra patientprocesser vid kontaktsjuksköterskeutbildningen i RCC:s regi 2013. Utbildningen var på 30 högskolepoäng och 15 av dem var på Chalmers i förbättringskunskap. I den ingick ett projektarbete och det var så pärmen kom till. Vi skickade ut enkäter till patienter/närstående i våra processer och fick på så sätt in synpunkter från dem samt att vi tittade på vad de nationella riktlinjerna om Min Vårdplan säger.

- Vi har använt den sedan början av 2014 men har utvecklats mer efter hand. Det är viktigt att uppdatera och utveckla ständigt.

- En utvärdering gjordes genom patientenkäter som även närstående kunde fylla i ca ett år efter införandet. Den visade överlag att de är positiva till pärmen och innehållet.