Stor succé för Cellprovsbussen

Sidan publicerades 17 maj 2016

Den 12-15 maj genomfördes Cellprovsveckan i Region Skåne, där vikten av att ta cellprov uppmärksammades. Med hjälp av en särskild Cellprovsbuss erbjöd barnmorskor kvinnor i åldern 23-65 år, som inte kommit när de blivit kallade, att ta provet.

Rullande mottagning

2011 byggdes en mindre buss om till en gynekologisk mottagning som ställdes upp på olika torg i Malmö under nio månader, för att komma närmare kvinnor och erbjuda cellprovtagning. Bussen har ett litet väntrum samt ett rum för gynekologisk undersökning, utrustat på precis samma sätt som ett vanligt gynekologiskt undersökningsrum. ”Vi fann dubbelt så många kvinnor med cellförändringar, mot vad vi gör hos de kvinnor som kommer till ordinarie provtagningar”, säger Anna Palmstierna, barnmorska och ansvarig för projektet.

Stort antal besökare

Alla kvinnor som inte tagit cellprov i samband med kallelse var välkomna att komma till provtagningen i Malmö och Löddeköpinge under dessa dagar och provtagningen var kostnadsfri i bussen.

Årets besöksantal slog tidigare års rekord och sammanlagt togs 157 cellprov. En positiv och glad stämning rådde bland personal och besökare och väldigt många spontanbesökte bussen just för att de pratat med barnmorskorna utanför.

Viktigt med regelbunden cellprovtagning

De svenska screeningprogrammen mot livmoderhalscancer har bidragit till att minska livmoderhalscancer kraftigt. Trots det så insjuknar 450 kvinnor i Sverige varje år och av dessa avlider ungefär 150 i sjukdomen. De flesta av dem har inte tagit cellprov. Genom regelbunden cellprovtagning kan man upptäcka cellförändringar i tid och förebygga dem innan de utvecklas till cancer.

”I Sverige har vi den fantastiska förmånen att kvinnor regelbundet blir kallade till cellprovtagning. Med ett enkelt litet prov från livmoderhalsen, kan man i tid finna förändringar, innan de eventuellt utvecklas till livmoderhalscancer. Många kvinnor väljer bort möjligheten att gå, dessa kvinnor önskar vi också gärna träffa för provtagning. Vi vet att i den gruppen kommer kvinnor att utveckla livmoderhalscancer. Denna risk går att minska genom att ta tillfället som ges under cellprovtagningsveckan.” säger Anna Palmstierna, barnmorska, initiativtagare bakom Rädda Livmodern-bussen och utvecklingsbarnmorska på RCC Syd.

 Läs mer om bussen i:

Region Skåne

Region Kronoberg

Landstingen Blekinge

Region Halland

Cellprovsveckan är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Regionalt cancercentrum väst, Regionalt cancercentrum syd och Kunskapscentrum för jämlik vård. Ambitionen är att ha en årligen återkommande Cellprovsvecka i hela regionen.  För mer information: www.cellprov.se, www.1177.se/cellprov

Kontaktuppgifter: Anna Palmstierna, Utvecklingsbarnmorska Cervixcancerprevention, Regionalt cancercentrum syd, anna.palmstierna@skane.se Tel: 072-239 18 13