Nytt nätverk för kontaktsjuksköterskor inom njurcancer

Sidan publicerades 23 maj 2016

Sedan den 13 maj har södra sjukvårdsregionen ett nätverk för kontaktsjuksköterskor inom patientprocess njurcancer. Syftet med nätverket är att säkerställa att patienter och närstående erbjuds en jämlik vård med hög kvalitet inom södra sjukvårdsregionen.

Fredagen den 13 maj möttes elva kontaktsjuksköterskor (KSSK) och sjuksköterskor (SSK) från södra sjukvårdsregionen för ett första nätverksmöte. Onkologen på Skånes universitetssjukhus samt urologmottagningar från Blekinge, Halland och Skåne var representerade. 

Nätverket är tänkt att vara ett forum för att utbyta erfarenheter, arbetssätt och idéer, knyta kontakt inom södra sjukvårdsregionen, stärka aktiva överlämningar av patienter som vårdas på olika sjukhus inom ett landsting samt mellan landstingen. Man vill även öka medlemmarnas kompetens genom föreläsningar inom specifika områden som rör behandling och utredning av patienter med njurcancer.

Mötet den 13 maj inleddes med att man delade erfarenheter av hur patienter omhändertas och vilken information som lämnas. Under diskussionen uppmärksammades behovet av att samordna patientinformation och göra den mer enhetlig. Detta kommer nätverket att arbeta med framöver.

Under dagen bidrog även den regionala patientprocessledaren (RPPL) överläkare Peter Elfving med en föreläsning om kirurgisk behandling för personer som drabbats av njurcancer. En mycket lärorik, innehållsrik och uppskattad föreläsning som höjde samtliga medverkande KSSK kompentens.

Fortsatt verksamhet

Framöver vill nätverket behandla teman såsom aktiva överlämningar, njurpatologi, info om onkologisk behandling samt biverkningar, rehabilitering, göra studiebesök hos varandra, kortare väntetider i cancervården och standardiserade vårdförlopp (SVF). Andra ämnen på dagordningen blir nyheter inom ex. njurcancer, utbildning, studiebesök på intressanta vårdenheter, min vårdplan, patientinformation samt att diskutera hur en kravspecifikation för njurcancer-KSSK bör se ut.

Gruppen ser gärna att SSK/KSSK från avdelning, representant från Kronoberg samt övriga onkologiska kliniker medverkar framöver. Vidare finns önskemål att knyta patientrepresentant till gruppen.

Då gruppen är nystartad planeras, förutom att delta i kommande njurprocessmöte 1 gång per termin, ett separat enskilt KSSK möte under hösten.

Vid frågor, kontakta Anna Unné