Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregisterdata inom den palliativa vården

Sidan publicerades 23 maj 2016

Under det gångna året har ett förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregisterdata inom den palliativa vården skett i södra och sydöstra sjukvårdsregionen.

Arbetet har innehållit ett antal lärandeseminarier samt en avslutande återträff 12 maj med syftet att fortsatt upprätthålla arbetet. Mellan seminarierna har de olika teamen jobbat med sina egna respektive förbättringsprojekt. Deltagare i arbetet har varit team bestående av cirka 4–6 personer från olika vårdprofessioner, varav en i varje team med chefsposition från arbetsplatsen.

Läs mer om arbetet samt återträffen på Registercentrum Syds (RC Syd) hemsida