Cancerdiagnostik med MRT i södra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 24 maj 2016

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för framtidens cancervård. Magnetresonanstomografi (MRT) kan avbilda nästan alla organ och har många fördelar, men är samtidigt resurskrävande.

God tillgång till MRT är av vikt för framtidens cancervård. I södra sjukvårdsregionen finns 28 MRT-kameror som står för 102 000 undersökningar.  RCC Syds inventering och kompetensförsörjningsrapport avseende MRT identifierar tre viktiga utvecklingsområden:

  • rekryterings- och utbildningssatsningar på specialistutbildade röntgensjuksköterskor
  • etablering av ett regionalt MRT-nätverk i syfte att öka samverkan, utveckla och samordna protokoll, samverka kring undersökningar och bildgranskning vid köbildning och möjliggöra gemensamma satsningar inom fortbildning och kompetensförsörjning
  • behov av utbyte/utökning av kameror vid flera enheter, vilket ställer krav på investeringsplaner inom MRT-området

Ta del av rapporten här