Nyheter

Samverkan
Registersamarbete ger goda resultat vid testikelcancer

Alla patienter i Sverige och Norge med testikelcancer får likvärdig behandling och överlevnaden är högst i världen. Ett svensk-norskt kvalitetsregistersamarbete sedan 35 år har haft stor betydelse för detta. Man har skapat vårdprogram som förnyats i omgångar baserade på registerdata.

Syd
Cancerdiagnostik med MRT i södra sjukvårdsregionen

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för framtidens cancervård. Magnetresonanstomografi (MRT) kan avbilda nästan alla organ och har många fördelar, men är samtidigt resurskrävande.

Samverkan
Patienternas upplevelser av SVF

Från och med maj mäts patienters upplevelser av att utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp. Det görs genom en nationell patientenkät.

Syd
Nytt nätverk för kontaktsjuksköterskor inom njurcancer

Sedan den 13 maj har södra sjukvårdsregionen ett nätverk för kontaktsjuksköterskor inom patientprocess njurcancer. Syftet med nätverket är att säkerställa att patienter och närstående erbjuds en jämlik vård med hög kvalitet inom södra sjukvårdsregionen.

Syd
Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregisterdata inom den palliativa vården

Under det gångna året har ett förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregisterdata inom den palliativa vården skett i södra och sydöstra sjukvårdsregionen.

Samverkan
Nytt nationellt vårdprogram

Ett nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer har nu publicerats. Vårdprogrammet är det första i sitt slag i Sverige.

Samverkan
Nytt simuleringsinstrument

909 färre nya cancerfall per år. Det kan bli resultatet om andelen rökare i Sverige minskar med 3 procentenheter. Samhällets kostnader för tobaksrökning skulle samtidigt minska med totalt 217 miljoner per år. Det visar Cancerpreventionskalkylatorn, ett nytt instrument för att beräkna effekter av simulerade preventionsinsatser, som utvecklats i ett samarbete mellan regionala cancercentrum och Uppsala universitet.

Samverkan
Rätt kompetenser ska säkra barnens behov

Nu ses kompetensförsörjningen inom barncancervården över. Genom att analysera vårdens tillgång till rätt kompetenser ska det säkerställas att barnens behov tillgodoses genom hela vårdkedjan.

Syd
Stor succé för Cellprovsbussen

Den 12-15 maj genomfördes Cellprovsveckan i Region Skåne, där vikten av att ta cellprov uppmärksammades. Med hjälp av en särskild Cellprovsbuss erbjöd barnmorskor kvinnor i åldern 23-65 år, som inte kommit när de blivit kallade, att ta provet.

Samverkan
Vårdförlopp för akut leukemi på remiss

Nu finns en remissversion för akut leukemi publicerad på webben. Du kan lämna synpunkter fram till den 12 juni.

Samverkan
Åtta av tretton nya vårdförlopp igång

Fjorton landsting har redan börjat redovisa patienter som genomgått något av årets nya vårdförlopp. Den sista april fanns det 830 SVF-patienter rapporterade inom åtta av de tretton nya diagnoser där standardiserade vårdförlopp ska införas i år. Bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer är de vårdförlopp flest landsting kommit igång med.

Samverkan
Vårdprogram mantelcellslymfom

Ett vårdprogram för mantelcellslymfom har publicerats på cancercentrum.se.