Nyhetsbrev från Registercentrum-organisation Syd

Sidan publicerades 22 februari 2016

Registercentrumorganisation (RCO) Syd är en virtuell organisation vars verksamhet baseras på samverkan mellan Registercentrum (RC) Syd som är ett av Sveriges sex registercentrum och Regionalt Cancercentrum (RCC) Syd som tillsammans med Sveriges övriga fem RCC utgör registerstöd för nationella kvalitetsregister inom cancerområdet.

Målgruppen är RCO Syds medarbetare, styrgrupper för register som är anslutna till RCO Syd och personer i södra sjukvårdsregionen som på ett eller annat sätt arbetar med kvalitetsregisterdata. Vi vill med kontinuerliga nyhetsbrev sprida information om pågående projekt, genomförda och kommande utbildningsinsatser samt ge exempel på hur registerdata används för att utvärdera och förbättra vården. Målet är att skapa dialog och samarbete mellan registerintressenter i södra sjukvårdsregionen samt att sprida kunskap om metoder för kvalitetssäkring, analys och lösningar för in- och återrapportering av data. Här kan du läsa RCO Syds nyhetsbrev