Kontaktsjuksköterska viktig även efter cancerbehandlingen

Sidan publicerades 15 december 2016

Sedan maj 2016 finns det en rutin för överlämning mellan sjukhus och primärvården som ser till att patienter efter avslutad cancerbehandling vid behov får en kontaktsjuksköterska på sin egen vårdcentral, så länge den tillhör Region Skånes förvaltning Kryh. Rutinen är ännu i sin linda, men kan komma att bli en viktig del för cancerpatienters välmående efter sin behandling. Tina Olofsson, Verksamhetsområdeschef för Primärvård Hässleholm, var med och fattade beslutet om rutinen:

Tina OlofssonVarför behövs en kontaktsjuksköterska efter avslutad cancerbehandling?
- Vi blev kontaktade av Marie Busch, cancersamordnare Kryh, och Helene Öberg, samordnare cancerrehabilitering i Kryh och regional patientprocessledare för RCC Syd, som föreslog funktionen. Bakgrunden är att många patienter känner en oro efter behandlingen, att plötsligt bli lämnad ensam utan att riktigt veta vad som kommer att hända eller hur man kommer att må. Vi vill inte att någon patient ska känna att man faller mellan stolarna när man avslutat sin cancerbehandling. Då kan det kännas tryggt att veta att man har en egen kontaktperson på sin vårdcentral, som är insatt i ens situation och som man kan nå om och när det skulle behövas.

Hur fungerar rutinen?
- Alla patienter som hör hemma på en av våra vårdcentraler kan be sin läkare eller sjuksköterska på sjukhuset, oavsett vilket det sjukhuset är, att se till att vårdcentralen ordnar en kontaktsjuksköterska när behandlingen avslutas. Då utses någon av sjuksköterskorna eller distriktsjuksköterskorna till kontaktsjuksköterska, som i sin tur tar kontakt med patienten och presenterar sig. Rutinen handlar alltså om en överlämning mellan sjukhusvården och primärvården, där professionen ser till att patienten får en egen kontaktperson även i primärvården.

- Idag är detta endast infört i primärvården i vår egen förvaltning, Kryh. Rutinen är fortfarande ny och ännu har inte så många patienter hunnit omfattas, men vi hoppas på en ökning.

Innebär rutinen en stor omställning för primärvården?
- Nej. När vi införde rutinen var det viktigt för oss att vi utnyttjar de resurser som redan finns och att det inte medför några ökade kostnader. Och det behöver inte vara svårare än att öppna för sjukhusen att kontakta oss när de skriver ut patienter som av olika anledningar uttryckt en önskan att få ha en kontaktperson i vården. Det kan handla om en generell oro, eller kanske att man har fått besvär efter behandlingen som man behöver hjälp med - oavsett anledning ska patienten inte behöva känna sig ensam efter sin behandling. Det är en trygghet att veta att man har en kontaktperson, en lots inom primärvården, som hjälper en med de eventuella problem som kan uppstå. Därför införde vi rutinen - vi ser det som en enkel lösning på ett stort problem för den enskilde.

Kan man som patient själv ordna en kontaktsjuksköterska på sin vårdcentral?
- Som patient har man alltid rätt att be om en fast vårdkontakt på vårdcentralen. Denna vårdkontakt kan fylla samma funktion som kontaktsjuksköterskan, att lotsa och hjälpa dig rätt.