En givande dag för patientorganisationer, patienter och närstående

Sidan publicerades 9 december 2016

RCC Syd bjöd åter in patientorganisationer, patienter och närstående till en dag med information och erfarenhetsutbyte. Närmare 30 patient- och närståendeföreträdare som representerar olika organisationer som Mun- och halscancerföreningen, Palema, Svenska Ödemförbundet, Bröst- och prostatacancerföreningar i syd, Blodsjukas förening, Melanomföreningen, Barncancerfonden och Cancerkompisar kom för att lyssna och dela med sig.

8 dec

RCC Syd presenterade senaste nytt

RCC Syd informerade om senaste nytt inom det nationella projektet att korta väntetiderna inom cancervården där bland annat resultatet från mätningen av hur patienten upplever utredningen i ett standardiserat vårdförlopp redovisades. Verksamhetschef Mef Nilbert berättade om RCC:s arbete både nationellt och regionalt och med fokus på patientens ställning. Min vårdplan och kontaktsjuksköterskan är två viktiga faktorer för cancerpatienten och där finns mer arbete att göra, sade Mef Nilbert.

Eva-Stina Johansson, ordförande i RCC Syds patient och närståenderåd presenterade sig och berättade om rådets uppdrag och fokusområde inför 2017.

-          Rådet driver frågor som man ser generellt viktiga ur ett cancerpatient- och närståendeperspektiv och har en direkt dialog med RCC Syds ledning. Fokusområde inför 2017 är standardiserade vårdförlopp/ledtider, nivåstrukturering och närstående.  

Ett flertal patientorganisationer med inriktning mot cancer deltog som föreläsare och informerade om sitt nuvarande arbete med stöd till patienter och närstående på olika sätt. Viktiga frågor som prevention, skillnader i vården på olika håll inom regionen och i övriga landet, rekreation för medlemmarna togs upp.

Inspiration från Danmark

”Patient till patient” är en metodik som används bland annat i Danmark på Aalborgs universitetssjukhus och presenterades av Anders G Åkesson. Patientorganisationer har mötesplats på sjukhuset där patienter och närstående kan ta del av information från andra patienter. Syftet är att underlätta kontakt mellan patient och patientorganisationer.

Från Danmark kom Helen Holm Burén som berättade om hur Kraftens Bekaempelse är organiserat och informerade specifikt om deras arbete med alarmsymtom. Kraftens Bekaempelse använder sig av olika TV-kampanjer på bästa sändningstid för att bland annat få män att uppsöka läkare vid alarmsymtom. Reklamen har påvisat goda effekter då antalet män som söker läkare efter kampanjerna ökar. Kraftens Bekaempelse gör även besök på arbetsplatser och samarbetar med andra organisationer.

Givande workshop

Dagen avslutades med en workshop med temat ”På vilket sätt kan patientorganisationer arbeta för att ytterligare stärka patientens röst i vården". Diskussionerna lät inte vänta på sig då ämnet engagerade deltagarna. Några synpunkter som kom upp var: information om möjligheten att få tillgång till en kontaktsjuksköterska redan från första kontakten, patientens rättigheter, samarbete mellan patientorganisationer, vårdprofession och RCC och hur fångas närstående upp inom vården.