Cellprovsbussen på besök i Skåne under cellprovsveckan

Sidan publicerades 29 april 2016

Den 12-15 maj genomförs Cellprovsveckan i Region Skåne, där vikten av att ta cellprov uppmärksammas. Med hjälp av en särskild Cellprovsbuss kommer barnmorskor att erbjuda kvinnor i åldern 23-65 år, som inte kommit när de blivit kallade, att ta provet. Bussen kommer att finnas på ett par olika platser i Skåne.

Rullande mottagning

2011 byggdes en mindre buss om till en gynekologisk mottagning som ställdes upp på olika torg i Malmö under nio månader, för att komma närmare kvinnor och erbjuda cellprovtagning. Bussen har ett litet väntrum samt ett rum för gynekologisk undersökning, utrustat på precis samma sätt som ett vanligt gynekologiskt undersökningsrum. ”Vi fann dubbelt så många kvinnor med cellförändringar, mot vad vi gör hos de kvinnor som kommer till ordinarie provtagningar”, säger Anna Palmstierna, barnmorska och ansvarig för projektet. 

Gratis cellprovtagning i bussen

Alla kvinnor som inte tagit cellprov i samband med kallelse är välkomna att komma till provtagning, legitimation måste kunna visas, provtagningen är kostnadsfri i bussen.

De svenska screeningprogrammen mot livmoderhalscancer har bidragit till att minska livmoderhalscancer kraftigt. Trots det så insjuknar 450 kvinnor i Sverige varje år och av dessa avlider ungefär 150 i sjukdomen. De flesta av dem har inte tagit cellprov. Genom regelbunden cellprovstagning kan man upptäcka cellförändringar i tid och förebygga dem innan de utvecklas till cancer. 

”I Sverige har vi den fantastiska förmånen att kvinnor regelbundet blir kallade till cellprovtagning. Med ett enkelt litet prov från livmoderhalsen, kan man i tid finna förändringar, innan de eventuellt utvecklas till livmoderhalscancer. Många kvinnor väljer bort möjligheten att gå, dessa kvinnor önskar vi också gärna träffa för provtagning. Vi vet att i den gruppen kommer kvinnor att utveckla livmoderhalscancer. Denna risk går att minska genom att ta tillfället som ges under cellprovtagningsveckan.” säger Anna Palmstierna, barnmorska, initiativtagare bakom Rädda Livmodern-bussen och utvecklingsbarnmorska på RCC Syd. 

Bussens hållplatser:

Mobilia köpcenter, Malmö, 12 maj kl. 9.00–16.00

Mobilia köpcenter, Malmö, 13 maj kl. 9.00–16.00

Center syd, Löddeköpinge, 15 maj kl. 11.00–16.00 

Cellprovsveckan är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Regionalt cancercentrum väst, Regionalt cancercentrum syd och Kunskapscentrum för jämlik vård. Ambitionen är att ha en årligen återkommande Cellprovsvecka i hela regionen.  För mer information: www.cellprov.se, www.1177.se/cellprov 

Kontaktuppgifter: Anna Palmstierna, Utvecklingsbarnmorska Cervixcancerprevention, Regionalt cancercentrum syd, anna.palmstierna@skane.se Tel: 072-239 18 13