Väntetiderna ska minskas och bli mer jämlika

Sidan publicerades 21 september 2015

Fram till 2018 arbetar Region Kronoberg med att korta väntetider inom cancersjukvården.
Statliga stimulanspengar delas årligen ut och meningen är att vården ska bli mer jämlik över hela landet.

Det gäller att bosätta sig i rätt stad om man snabbt ska få tillgång till god cancersjukvård. Vissa landsting och regioner dras med långa väntetider och skillnaderna är i många fall stora. Detta har Socialstyrelsen tidigare påpekat i en mängd rapporter.
Senast i december 2014 påpekade myndigheten att några större förändringar inte har skett under senaste treårsperioden. Generellt gäller att män med cancer får vänta längre än kvinnor. I våras fattade regeringen beslut ihop med Sveriges Kommuner och landsting (SKL) att förbättra cancervården, göra den mer tillgänglig och korta köerna. Under fyra års tid delas totalt två miljarder ut till sjukvården. För 2015 handlar det om nio miljoner kronor till Region Kronoberg.
– En mycket bra satsning, men samtidigt svårt och en stor utmaning, säger Tina Eriksson, cancersamordnare, vid Centrallasarettet i Växjö, Region Kronoberg.

Läs hela artikeln i Smålandsposten.