Diagnostiskt centrum utökar

Sidan publicerades 13 oktober 2015

Från och med den 1 september 2015 blev Diagnostiskt centrum Kristianstad en permanent verksamhet inom Region Skånes förvaltning Kryh. Det är en del av cancersatsningen inom Region Skåne och det har även beslutats att det ska finnas ett Diagnostiskt centrum i Malmö och Helsingborg.

Syftet med Diagnostiskt centrum är att kunna erbjuda utredning med kortast möjliga väntetider där det finns misstanke om sjukdom, men där symptomen inte kan härledas till ett särskilt organ eller kroppsdel. Målgruppen är personer 18 år eller äldre.

Tidigare har endast primärvården kunnat remittera patienter till Diagnostiskt centrum Kristianstad. Detta har nu utökats till att även innefatta specialistsjukvårdens mottagningar, akutmottagningar och företagshälsovård.

Remisskriterierna är:

  • Nytillkommen uttalad trötthet
  • Ofrivillig viktnedgång i kombination med andra symptom
  • Nytillkommen atypiska/oförklarliga smärtor/ledsmärtor
  • Oklar långdragen feber
  • Patologiska prover utan förklaring t ex B-SR, P-Ca, B-Hb och P-ALP
  • Misstänkt metastas
  • Cancer med okänd primärtumör

Kontakt Diagnostiskt centrum Kristianstad
Måndag-fredag 08.00-12.00, 13.00-16.00
Telefon 044-309 28 14
Fax 044-309 26 26

 

Källa: VGI Region Skåne