RCC Syds plan för kompetensförsörjning

Sidan publicerades 18 november 2015

Kompetensförsörjning identifieras som en nyckelfråga för framtidens cancervård. RCC har ett uppdrag inom området. RCC Syd har genomfört kompetensinventeringar och tagit fram förslag till kompetensförsörjning inom flera områden som patologi och PET/CT-diagnostik samt diagnostik, behandling och uppföljning av prostatacancer och lungcancer. För det fortsatta arbetet inom området har RCC Syd utarbetat en regionalkompetensförsörjningsplan.

Vi har valt att inte arbeta med övergripande kompetensinventeringar och heltäckande planer eftersom dylika snabbt riskerar bli inaktuella utan har tagit fram en modell för strukturerat arbetet inom området. I första hand kommer nu regionens resurser och behov inom MR-diagnostik att kartläggas, vilket passar tidsmässigt väl in i satsningen på standardiserade vårdförlopp.

Läs RCC Syds plan för kompetensförsörjning här