Nätverk i södra sjukvårdsregionen för cancerpatienters sexuella hälsa

Sidan publicerades 5 november 2015

Nätverket för sexualrådgivare inom cancervården i södra sjukvårdregionen bildades för ungefär ett år sedan, på initiativ av Tina Nevin, sexolog i Växjö. Nätverket för sexualrådgivare består idag av ca tretton kliniska sexologer och sjuksköterskor från sjukvårdsregionens olika sjukhus. Den största patientgruppen som nätverket arbetar med är prostatacancerpatienter, andra patientgrupper som ingår är peniscancer, testikelcancer och olika former av gynekologisk cancer.

Martin Hyleborg, kontaktsjuksköterska på urologen vid Skånes universitetssjukhus, Malmö, berättar:

- Syftet med nätverket är att säkerställa att kunskap och erfarenheter sprids så att sjukvårdsregionens alla patienter får jämlik vård. Jag kan ta mitt eget område som exempel: eftersom behandling för peniscancer idag enbart utförs i Örebro och Malmö är det av extra vikt att kunskapen kring behandlingsregimer sprids utanför dessa två orter. För, de patienter som behandlats för sin peniscancer i Malmö ska ju få rehabilitering på sin hemort, och då måste rehabteamet där ha god kontakt med oss i Malmö. Under vår förra nätverksträff diskuterade vi till exempel nyheter inom medicinering vid erektil dysfunktion, så att samtliga ska vara uppdaterade.


Nätverket vid senaste mötet i Kristianstad, Martin Hyleborg längst till höger.

Andra punkter på nätverkets agenda är rådande läge på respektive arbetsplats, patientsamtal i grupp, referat från föreläsningar och kurser samt bra lästips. På mötet i september presenterades även Else-Marie Rasmussons licentiatavhandling "Ingen har nämnt ordet sex" som tar upp kvinnors och mäns erfarenheter av information om sexuell hälsa vid cancerdiagnos. En information som är fortsatt bristfällig.

- Det är glädjande att se att patienter idag har bättre livskvalitet efter sin cancerbehandling. Min uppfattning är att kirurgin idag är mer skonsam, att robottekniken förfinats och att strålningen förbättrats på ett sätt som mer fokuserar på besparande åtgärder än förr. Våra cancerpatienter mår bättre idag. Men i allt detta får vi ändå inte glömma att hjälpa dem med deras sexuella hälsa, och att se till att den hjälp de får är så bra och jämlik som möjligt. Det är vår viktiga uppgift och det är därför nätverket finns.

------------------
Fotnot: Else-Marie Rasmussons avhandling "Ingen har nämnt ordet sex" hittar du här