Cancerincidensen i södra sjukvårdsregionen 2014

Sidan publicerades 3 november 2015

RCC Syd har till Socialstyrelsen sammanställt cancerincidensen i södra sjukvårdsregionen för år 2014. Totalt diagnostiserades 12864 cancrar, varav 9166 i Skåne, 1412 i Kronoberg, 1230 i Blekinge och 1055 i södra Halland. Som förväntat och förutsett i regionens cancerplan "Delar i en helhet" ökar antalet cancerfall i regionen med ca 600 fall om året.

Siffran är en tydlig påminnelse om behovet av att arbeta med åtgärder som förebygger cancer och ökar andelen patienter som diagnostiseras tidigt. RCC Syd arbetar med strategier för ökat deltagande i screening och har tagit fram information om alarmsymtom som individen själv kan vara vaksam på för tidig diagnostik.

Den årliga rapporten till Socialstyrelsen ger en bild av Sveriges cancerspektrum och är en stark påminnelse om att 35 personer får en cancerdiagnos - varje dag inom RCC Syds område.