Nytt nationellt vårdprogram lungcancer

Sidan publicerades 17 mars 2015

Arbetet med detta nationella vårdprogram för lungcancer initierades av Planeringsgruppen för lungcancer men har slutförts i ett samarbete med Regionala cancercentrum i samverkan.

Vårdprogrammet innehåller dels rekommendationer om utredning och behandling baserade på faktagranskning, dels avsnitt som är mer av lärobokskaraktär. Det ska inte ses som en "kokbok", utan som ett ramdokument som på vissa punkter kräver regional eller lokal konkretisering, t.ex. när det gäller preparat- eller metodval eller organisatoriska aspekter på vården.

Planeringsgruppen ansvarar för de rekommendationer som lämnas i vårdprogrammet.

Nationellt vårdprogram lungcancer 2015-03-10.pdf