Handlingsplaner inlämnade

Sidan publicerades 17 mars 2015

Enligt avtal mellan regeringen och SKL ska landstingen lämna in en handlingsplan för de fem utvalda diagnoserna till regeringen (AML, huvud- halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar), där det beskrivs hur införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården ska gå till. Södra sjukvårdsregionen, dvs. Region Skåne, Region Kronoberg, Landstinget Blekinge samt Region Halland, har nu lämnat in sina handlingsplaner.

"Det är glädjande att vi i södra sjukvårdsregionen tagit ett gemensamt beslut om att starta de fem första processerna den 1 maj och att handlingsplanerna innehåller mycket konkreta åtgärdsförslag. Det finns en stor entusiasm för arbetet med de standardiserade vårdförloppen i vår sjukvårdsregion och jag ser fram emot att vi nu med gemensamma krafter hjälps åt förverkliga planerna." säger RCC Syds projektledare för satsningen, Annette Säfholm.

Handlingsplaner, Södra sjukvårdsregionen

Region Skånes handlingsplan.pdf

Region Kronobergs handlingsplan.pdf

Region Hallands handlingsplan.pdf

Landstinget Blekinges handlingsplan.pdf