Behandling av peniscancer efter beslutet om nivåstrukturering

Sidan publicerades 12 mars 2015

Peniscancer drabbar cirka 140 män per år och merparten av dessa behöver kirurgi och/eller tilläggsbehandling med strålterapi och kemoterapi. Idag är denna vård, efter beslut om nivåstrukturering, förlagd till de två utsedda nationella centrumen Skånes universitetssjukhus (SUS) och Universitetssjukhuset i Örebro.

Beslutet, som trädde i kraft 1 januari i år, innebär att patienter kommer att garanteras vård på enheter med stor erfarenhet av just deras diagnos, men det innebär också samtidigt att många patienter får resa längre sträckor. Martin Hyleborg, kontaktsjuksköterska på Urologens mottagning på SUS i Malmö berättar om hur han ser att nivåstruktureringen påverkar patienternas situation, och hans egen:

- Jag anser att patientens situation nu ändrats till det bättre. Patienterna förstår att det är bättre att tas om hand om urologer som ser 40-70 fall per år jämfört med 0-2 fall per år. De är alla intresserade av att får den bästa vården trots att det kan innebära flera långa resor.

Efter beslutet har Urologen i Malmö behövt göra en del förändringar. Fler patienter och större geografiskt upptagsområde ställer krav på nya arbetssätt.

- För mig som kontaktsjuksköterska har det initialt inneburit en betydligt högre arbetsbelastning men efter viss omstrukturering på mottagningen och bra förankring av uppdraget på ledningsnivå har vi nu struktur på arbetet. Nu känns det hanterbart och överskådligt. Idag ser jag inga farhågor utan bara positiva effekter.

Eftersom peniscancer är relativt ovanligt och eftersom ämnet är känsligt för många, är det inte ett vanligt samtalsämne. Men Martin Hyleborg anser att det är viktigt att prata om det och att veta att det finns hjälp att tillgå. Det är vanligt att undra över överlevnad men också att ha frågor om behandlingarna, operationer och hur man kommer att se ut och fungera efter eventuell kirurgi.

- Det är viktigt att inte vara rädd för att söka hjälp. Ring om du har frågor. Tala med oss eller kurator. Tag med din partner eller annan anhörig till besöken. Anhöriga kan också behöva stöd och är välkomna att höra av sig.

Kontakt: Urologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus

Mer om den nationella vården av peniscancer: artikel från Skånes universitetssjukhus

En patients berättelse om peniscancer

På 1177 och på Skånes universitetssjukhus finns artiklar om Magnus och hans erfarenhet av peniscancer och behandlingen av sjukdomen. Magnus berättar om hur han länge fick fel diagnos men att han till slut fick den hjälp han behövde. För Magnus innebar det att han inte behövde operera bort hela penis, vilket tidigare var vanligt. Han behövde sammanlagt genomgå tre operationer vilket har påverkat Magnus samliv men samtidigt inte så dramatiskt som han först befarade. Läs om Magnus här:

Patientberättelse på 1177

Patientberättelse, Skånes universitetssjukhus