Rapport från Screesco för kolorektal cancer

Sidan publicerades 27 maj 2015

Nu har den nationella screeningstudien Screesco för kolorektal cancer pågått i ett år. Studieledaren Rolf Hultcrantz är nöjd och lyfter fram en del i hans tycke intressanta resultat. Screesco startade i början av 2014. Målet är att inkludera 200 000 deltagare, alla 60 år. 20 000 av dessa lottas till att inbjudas till koloskopi vid ett tillfälle och 60 000 inbjuds till att göra två tester för blod i avföringen med två års mellanrum. Övriga blir en kontrollgrupp.

- Det här är en jätteverksamhet och det viktigaste vi ser är att systemet fungerar. Sjukhusen har gjort en fantastisk insats, säger han.

Stora skillnader

Av resultaten att döma finns det stora skillnader mellan de undersökande läkarna och sjuksköterskorna när det gäller frekvensen av koloskopifynd.

Den med lägst frekvens hittade polyper eller cancer vid 8 procent av undersökningarna, vilket kan jämföras med 93 procent hos undersökaren med högst frekvens.

Läs hela artikeln på Dagens Medicin.