Ny enhet ska ge jämlik cancervård i Blekinge

Sidan publicerades 22 maj 2015

Landstingsmajoriteten i Blekinge vill satsa på ett diagnostiskt centrum som ska placeras i Karlshamn

Tanken är att vårdcentralerna ska skicka patienter med symtom som kan tyda på cancer till diagnostiskt centrum. Och det är också personal vid diagnostiskt centrum som lämnar besked och ser till att den drabbade patienten får vård och behandling. Med den föreslagna satsningen på ett diagnostiskt center vill landstingets rödgröna majoritet minska skillnaderna och skapa en mer jämlik cancervård. Förutom att diagnostiskt centrum ska korta tiderna mellan misstänkt cancer och besked ska där finnas resurser för rehabilitering för cancerpatienterna. De cancerdrabbade patienterna ska exempelvis kunna få träffa kurator eller en lymfterapeut.