En dag för kontaktsjuksköterskan

Sidan publicerades 7 maj 2015

Den 28 maj 2015 arrangerar RCC Syd tillsammans med avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrningen i Region Skåne "En dag för kontaktsjuksköterskan". Målgruppen är framförallt kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen men naturligtvis är även andra intresserade hjärtligt välkomna!

Dagens tema är Samtal om levnadsvanor under vård och behandling och kommer att innehålla en introduktion till metoden Motiverande samtal, information om levandsvanor och på vilket sätt det kan vara lämpligt att ta upp dessa och motivera till förändring i de fall det är befogat. Dagen kommer också att rymma senaste nytt om den nationella satsningen på väntetider samt en demonstration av sajten Cancerkompisar som är en digital community för anhöriga.

Program:

09.30 Frukost

10.00 Välkommen, Anna Friberg, Agneta Hagren, RCC SYD & Maria Bjerstam, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne

10.15 Motiverande samtal när livet förändras, Malin Scharffenberg, Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Region Skåne

11.05 Fysisk aktivitet & FaR när man är sjuk, Anna Johnsson, Onkologmottagningen, Skånes universitetssjukhus

11.40 Alkohol – viktigt att ta upp i alla sammanhang, Mette Barth, Hälsomedicinskt centrum i Lomma

12.10 Lunch

13.10 Kortare väntetider i cancervården – senaste nytt, Anna Unné, RCC Syd

13.30 Rökning och rökstopp, Sanne Wärjerstam, Hälsoenheten, Skånes universitetssjukhus

13.55 Levnadsvanor inför operation, Katinka Nordgaard, Hälsoenheten, Skånes universitetssjukhus

14.15 Cancerkompisar – stöd, tröst och hopp för anhöriga till cancerdrabbade, Alexandra Lellky, Cancerkompisar

14.30 Fika

15.00 Mat – en stärkande del av vardagen även som sjuk, Kristin Jansen, Avd för klinisk nutrition, Skånes universitetssjukvård

15.30 Information

16.00 Slut för idag