Nyheter

Samverkan
Förbokade tider och koordinator halverade väntetiden på ÖNH-kliniken i Borås

På många håll pågår ett intensivt arbete med införandet av standardiserade vårdförlopp. På Öron- näs- och halskliniken vid Södra Älvsborgs sjukhus är systemet redan i gång. Väntetiden från remissankomst till behandlingsbeslut har halverats.

Samverkan
Kommande uppdateringar och rättelser i standardiserade vårdförlopp

Det har kommit in synpunkter på en del formuleringar i beskrivningarna i de standardiserade vårdförloppen. En del saker i SVF-beskrivningarna kan därför behöva ändras. Eventuella ändringar görs dock först vid årsskiftet.

Syd
PET-CT-diagnostik bristområde med ökande behov

PET-undersökningar i södra sjukvårdsregionen utförs idag vid Klinisk Fysiologi och nuklearmedicin, VO Bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus (SUS) (4699 undersökningar år 2014) och vid den nystartade PET-enheten vid Röntgenavdelningen i Växjö (med planerat antal på 460 undersökningar per år med nuvarande drift).

Syd
Nyheter i standardiserade vårdförlopp

Det har kommit in synpunkter på en del formuleringar i beskrivningarna i de standardiserade vårdförloppen. En del saker i SVF-beskrivningarna kan därför behöva ändras. Eventuella ändringar görs dock först vid årsskiftet.

Syd
Rapport från Screesco för kolorektal cancer

Nu har den nationella screeningstudien Screesco för kolorektal cancer pågått i ett år. Studieledaren Rolf Hultcrantz är nöjd och lyfter fram en del i hans tycke intressanta resultat. Screesco startade i början av 2014. Målet är att inkludera 200 000 deltagare, alla 60 år. 20 000 av dessa lottas till att inbjudas till koloskopi vid ett tillfälle och 60 000 inbjuds till att göra två tester för blod i avföringen med två års mellanrum. Övriga blir en kontrollgrupp.

Samverkan
Landstingen och företaget delar risk och kostnad för Zytiga

Från den 1 juni ingår prostatacancerläkemedlet Zytiga (abirateron) i läkemedelsförmånen. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutat efter en tids förberedelser och överläggningar mellan landsting/regioner, TLV och företaget Janssen-Cilag AB.

Syd
Malignt melanom ur en patients perspektiv

18-22 maj var melanomveckan, då vi uppmärksammade den mest ökande cancerformen i Sverige. Nya fall av maligna melanom konstateras hos 3000 svenskar varje år. Mattias Gustavsson, 42 år, från Abbekås i Skåne, är en av dem. I januari 2013 tog han bort ett födelsemärke som visade sig vara ett djupt invasivt malignt melanom, och det var mer eller mindre slumpen som gjorde att det upptäcktes. Eller rättare sagt, en magkänsla som inte ville ge med sig.

Syd
Ny enhet ska ge jämlik cancervård i Blekinge

Landstingsmajoriteten i Blekinge vill satsa på ett diagnostiskt centrum som ska placeras i Karlshamn

Samverkan
Lättare hitta statistik om gynekologisk cancer

Nu är det enklare att hitta lättillgänglig statistik om gynekologiska cancersjukdomar på webben. Statistiken är hämtad ur nationella kvalitetsregistret och har tagits fram i samarbete med patientorganisationerna Gynsam och Nätverket mot gynekologisk cancer.

Syd
En dag för kontaktsjuksköterskan

Den 28 maj 2015 arrangerar RCC Syd tillsammans med avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrningen i Region Skåne "En dag för kontaktsjuksköterskan". Målgruppen är framförallt kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen men naturligtvis är även andra intresserade hjärtligt välkomna!

Syd
Föreläsning: World melanoma week - malignt melanom, hudcancern som ökar mest

Vecka 21 i maj är det Euromelanoma week – en del av en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka hudcancer. Hudcancer är den form av cancer som ökar mest. Genom att vidta förebyggande åtgärder och att komma i tid till sjukvården kan hudcancer till viss del förebyggas och botas.